Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta.

Liiton mukaan kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia.

Superin tiedotteessa kerrotaan, että useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta.

Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista.

Vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista.

Super pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita toukokuussa kahden viikon ajan.

Työntekijöiden mukaan muun muassa asiakkaiden kuntoutukseen ei ole aikaa kotona, hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan ja erittäin huonokuntoisia potilaita lähetetään sairaalasta kotiin.

Työntekijöiden mukaan työn organisointi kärsii henkilöstöpulasta. Lääkeluvattomat sijaiset kuormittavat vakituista henkilökuntaa ja haittaavat hoidon laatua.

SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut.

Kantelu koskee kotihoidon tilannetta niiltä osin, mikä koskee virkamiesten lain noudattamista/virkavelvollisuuksien täyttymistä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista asianmukaisesti.