Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer varoittaa, että kesän ajaksi ei sen mukaan ole hoidettu riittävästi resursseja hoitoalan työpaikoille.

Sijaispula ja hoitajien lomien peruminen näkyvät liiton mukaan sen jäsenilleen kesäkuun alussa teettämässä tutkimuksessa.

60 prosenttia vastaajista kokee työpaikan kesän tilannetta kohtaan negatiivisia tunteita. Keskeisimmät syyt näihin negatiivisiin tunteisiin ovat pätevien sijaisten heikko saatavuus, vakituisen henkilöstön ylikuormitus ja epävarmuus siitä, miten kesästä selvitään.

Tutkimuksen vastauksissa käy liiton mukaan ilmi, että sijaisia ei ole palkattu riittävästi tai sijaisilla ei ole riittävää pätevyyttä. Sijaisten lääkelupien puuttuminen toistuu huolenaiheena vastaajien kommenteissa.

– Sijaisiksi otettu kouluttamattomia ja lääkeluvattomia. Tämä lisää vakituisten työtaakkaa kohtuuttomasti. Työnantaja ei ymmärrä tilannetta, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo tiedotteessa.

– Vakituisten työntekijöiden työkuorma kasvaa kohtuuttomaksi, jos he joutuvat paikkaamaan sijaisten puutteellista osaamista ja tai pelkäämään asiakasturvallisuuden toteutumisen puolesta.

Vastausten mukaan työntekijöiltä vaaditaan ylitöiden tekemistä, jotta normaali hoito saadaan kesän aikana toteutettua. Lisäksi vuosilomia ei kaikkialla anneta, niiden ajankohtaa siirrellään tai ne annetaan pätkissä. Lomista saatetaan liiton mukaan ilmoittaa vasta kaksi viikkoa ennen lomaa.

– On kestämätöntä, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta on henkilöstön ylitöiden varassa ja ylityöhön painostetaan. On hävytöntä, että työnantaja pyrkii käyttämään työntekijöiden ammattimoraalia ja tunnollisuutta näin hyväkseen, Paavola sanoo.

SuPer kertoo tuoneensa ongelmia esiin jo pitkään ja on vaatinut riittävää työvoimaa myös kesän ajalle. Sijaistarve on liiton mukaan hyvin ennakoitavissa lomakaudella. Myös kesällä hoitohenkilöstölle saattaa tulla sairauspoissaoloja ja näihin on varauduttava, liitto linjaa.

– Alan ongelmia ratkaistaan laittamalla työkuorma, työolot ja palkkaus kuntoon. Lisäksi poliitikkojen tulee osoittaa sote-sektorille korvamerkitysti rahaa, Paavola vaatii.

SuPeri ja NayaDaya Oy:n SuPerin jäsenille tekemän empatiatutkimuksen tunnedata kerättiin sähköisenä kyselynä kesäkuu alussa. Kyselyyn vastasi 2 157 SuPerin jäsentä. Tutkimuksessa selvitettiin tunteita ja tunteiden vaikutuksia suhteessa alalla työskentelyyn, työoloihin koronaviruspandemian keskellä sekä kesän tilanteeseen työpaikalla. Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla.

LUE MYÖS: