Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan koordinaatioryhmän uuden koronaviruksen takia.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomessa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilantei-siin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta. Ryhmän tavoite on tehostaa johtamista ja toimenpiteiden koordinointia STM:n toimialalla.

WHO on julkistanut COVID-19 -viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Koordinaatioryhmän tehtävä on suunnitella, johtaa ja yhteen sovittaa uudesta koronaviruksesta aiheutuvia torjuntatoimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisäksi se tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Fimeaa, Valviraa, aluehallintovirastoa ja kuntien sekä kuntayhtymien viranomaisia näiden toiminnassa uhan torjumiseksi.

Koordinaatioryhmän alaisuudessa toimii operatiivinen ryhmä. Sen tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa kentällä ja sovittaa yhteen varautumisen toimenpiteitä. Ryhmien toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekevät yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), EU:n jäsenmaiden, EU:n komission terveyspääosaston sekä Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen (ECDC) kanssa kaikkien tartuntatautien leviämisen estämiseksi.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.