Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee, että Astra Zenecan koronavirusrokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen.

Suositusta muutetaan tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää.

KRAR käsitteli tiistaina 2.2. koronavirusrokotusten etenemistä kokouksessaan ja perjantaina myyntiluvan saanutta Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan adenovirusvektorirokotetta.

Vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon.

70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen ryhmä suosittelee jo käyttöön otettuja mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä.

– Vaikka Astra Zenecan rokotteen saaneilla ikääntyneillä vasta-aineiden määrä on tutkimuksissa ollut samaa luokkaa kuin muillakin ikäryhmillä, ikääntyneiden tutkittavien määrä on toistaiseksi ollut tehotutkimuksissa pieni. Tutkimustiedon vähäisyys ei tarkoita, että suojatehoa ei olisi, mutta tietoa tarvitaan enemmän. Siksi odotamme kattavampia tutkimustuloksia rokotteen suojatehosta ikääntyneillä ja muutamme suositusta tarvittaessa, toteaa KRARin puheenjohtaja Ville Peltola tiedotteessa.

Yli 70-vuotiaiden kuolleisuus koronavirustautiin on moninkertainen tätä nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.

Näin arvioidaan uutta aikataulua

Nyt arvioidaan, että uudella aikataululla yli 70-vuotiaat on rokotettu ainakin kerran mRNA-rokotteella viimeistään huhtikuun loppuun mennessä nykyisillä rokotemäärillä. Yhteensä yhdellä annoksella on rokotettu arviolta noin 2 miljoonaa ihmistä Suomessa huhtikuun loppuun mennessä. Heti perään päästään jatkamaan toisen annoksen antamisilla.

Se, milloin alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset on rokotettu ainakin kerran, riippuu ryhmän koosta.

KRAR painottaa, että tilanteessa, jossa rokotteita on tarjolla vähän, Astra Zenecan rokotetta on syytä tarjota rokotusjärjestyksen mukaisesti ensimmäisenä perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen sekä terveydenhuollon kantokyvyn kannalta keskeisille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Näiden ryhmien rokotuksia on edistettävä rinnakkain siten, että pääpaino on kuolemien ja sairaalahoitoa vaativien vakavien tautitapausten ehkäisyssä. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan muille alle 70-vuotiaille vanhimmista ikäryhmistä alkaen. Riskiryhmien määrittelyä tarkennetaan ennen Astra Zenecan rokotteen käyttöönottoa Suomessa.

Adenovirusvektorirokotteet ovat vähentäneet tehokkaasti vakavia tautitapauksia tutkimuksiin osallistuneilla. Vakavan taudin riski kasvaa iän myötä myös alle 70-vuotiailla.

Rokotussarjan annosväli 12 viikkoon

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä totesi, että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon.

– Rokotettu saa yleensä paremman suojan, kun annosväliä pidennetään, sillä silloin elimistön tuottama vastustuskyky kypsyy ja vahvistuu, toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Samalla pidempi annosväli auttaa vakavassa epidemiatilanteessa nostamaan nopeasti rokotuskattavuutta, kun pienissä erissä saapuvat annokset riittävät entistä useammalle. Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa.

Nohynek kuvasi tiedotustilaisuudessa, että päätökset on tehty suomalaiseen näyttöön pohjaten. Häneltä kysyttiin, miksi Suomessa raja on asetettu juuri 70 ikävuoteen, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava raja on ollut 65. Kun pyritään estämään kuolemia ja elinvuosien menetystä, niin Nohynekin mukaan ”tuntuu luonnolliselta” tarttua kohtaan, josta selvästi eksponentiaalinen nousu lähtee. Taustalla on siis Nohynekin mukaan suomalaiseen näyttöön pohjaava päätöksenteko, jolla saadaan paras mahdollinen vaste rokotusohjelmalle.

Odotettavissa on, että Suomeen saatavien rokoteannosten määrä kasvaa kevään mittaan niin, että rokotteita riittää myös rokotussarjan toisten annosten antamiseen ja yhä useampi väestöryhmä pääsee rokotusten piiriin. THL suosittelee, että myös jo ensimmäisen annoksen saaneiden rokotettujen toista rokotuskertaa siirretään eteenpäin uuden suosituksen mukaisesti.

Suosituksia rokotteiden kohderyhmistä ja annosvälistä tarkastellaan uudelleen sitä mukaa, kun saatavilla on uutta tietoa sekä Suomeen toimitettavista rokotemääristä että eri rokotteiden suojatehosta.