Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut työryhmän selvittämään varautumista mahdolliseen seuraavaan covid-19-epidemia-aaltoon.

Uudistetun hybridistrategian mukaisesti asiantuntijaryhmä ryhtyy selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista. Ryhmän puheenjohtajana toimii sairaalaneuvos Rauno Ihalainen.

Selvitysryhmän tehtävänä on muun muassa muodostaa valtakunnallinen tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä ottaen huomioon ”mahdollisiksi arvioidut epidemiaskenaariot vuoden 2022 aikana”. Ryhmä tekee myös ehdotuksen kiireellisistä toimenpiteistä kapasiteetin vahvistamiseksi.

”Hybridistrategian tavoite on vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. Nyt asetettu työryhmä kokoaa strategian mukaisesti keskeiset näkökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisesta ja voimavarallisesta varautumisesta koronaepidemian hoitoon”, STM toteaa tiedotteessa.

Tehohoito ja tehovalvonta pöydällä

Erityisesti ryhmältä odotetaan ehdotusta tehohoidon ja tehovalvonnan valtakunnallisesta suunnittelusta. Tehohoidon kapasiteetin haasteet ovat olleet esillä julkisuudessa pitkin pandemiaa.

”Ryhmän tulee nostaa esiin erityisiä ongelmatilanteita ja ratkaisuehdotuksia testauskapasiteetin ylläpitämisestä ja jäljityksen sujuvoittamisesta, sekä tarpeita ja esimerkkejä koetelluista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista alueellisten koronatoimien tehostamiseksi.”

Selvitysryhmä laatii ehdotuksen toimeenpantavien asioiden tarkistuslistasta toimivaltaisten viranomaisten päätöksenteon tueksi. Työssään selvitysryhmä seuraa epidemian kehittymistä ja huomioi ajantasaisen kansainvälisen tiedon pandemiatilanteesta.

Selvitysryhmä laatii työstään loppuraportin 30.4.2022 mennessä.

Aiemmin asiantuntijat ovat arvioineet julkisuudessa, että koronavirus ei poistu keskuudestamme ja myös jatkossa nähdään korona-aaltoja, mutta pandemian loppu alkaisi olla näköpiirissä.

LUE SEURAAVAKSI: