Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida.

Keskeytys astuu voimaan välittömästi.

Tilanne arvioidaan ensi viikon aikana ja rokotukset AstraZenecan rokotteella jatkuvat aikaisintaan maanantaina 29. maaliskuuta.

THL kertoo selvitystyön tuloksista heti, kun uutta tietoa saadaan. Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat normaalisti.

THL:n nimittämän Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRAR:n kanta tukee AstraZenecan rokotteen käytön rajoittamista arviointityön ollessa kesken.

Euroopan lääkeviranomaisen EMA:n eilen 18.3. julkaiseman arvion mukaan AstraZenecan koronarokotteen hyödyt ovat edelleen haittoja suuremmat.

Rokotuksilla torjutaan koronapandemian leviämistä sekä sairaalahoitoon ja kuolemaan johtavia vakavia tautimuotoja.

AstraZenecan rokotteen käyttöön ei liity suurentunutta verisuonitukosten, kuten syvien laskimotukosten ja keuhkoveritulppien, riskiä. Myöskään tiettyihin rokote-eriin liittyviä laatu- tai muita poikkeamia ei todettu.

EMA tutkii lisää rokotteen mahdollista yhteyttä kahteen hyvin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Niihin liittyy vähentynyt verihiutaleiden määrä ja lisääntynyt taipumus verisuonitukoksiin.

Nyt Suomessa ilmoitetut kaksi tapausta voivat mahdollisesti liittyä kyseisiin veren hyytymishäiriöihin. Asiaa selvitetään parhaillaan.

EMA:n tietojen mukaan lähes 20 miljoonalla AstraZenecan koronavirusrokotteella rokotetulla oli 16.3. mennessä ilmoitettu yhteensä 18 aivolaskimoiden tukostapausta. Tämän lisäksi seitsemällä rokotetulla on ilmoitettu yleistynyt suonensisäinen hyytyminen (disseminated intravascular coagulation eli DIC). Haitat esiintyivät pääosin alle 55-vuotiailla naisilla ja ne ilmenivät ensimmäisten kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen.

Tutkimuksia mahdollisesta yhteydestä rokottamiseen jatketaan edelleen.