Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on loppuvuoteen verrattuna hieman tasaantunut, kertoo Huoltovarmuuskeskus (HVK). Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla.

Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä. HVK siirtyi syksyn 2020 aikana suorahankinnoista pääosin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana yli miljardi kappaletta, ja hankinnat jatkuvat vuonna 2021. Kotimainen tuotanto toimii, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Hankintoja on pystytty tekemään jopa ennalta arvioitua edullisemmin.

Nyt arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella 700 000 ̶ 800 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan 10 000 ̶ 12 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan 40 000 ̶ 50 000 kappaletta vuorokaudessa.

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen. Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä. Niiden saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisen valmistuksen toimitukset ovat käynnistyneet.

Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen. Niiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle, ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on kohtalainen. Niiden saatavuuden odotetaan parantuvan maaliskuun aikana.

Suojavisiirien riittävyys on erinomainen. Niiden kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyvä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnissä.

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Lue myös: