Ulkomailla toteutetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraatioista voisi olla eväitä myös suomalaiseen sote-uudistukseen, evästetään THL:n blogikirjoituksessa.

Suomessa järjestelmän uudistamisen tavaksi on valittu valinnanvapauden ja palveluintegraation edistäminen. Blogikirjoituksen tehneet THL:n tutkimuspäällikkö Juha Koivisto ja erityisasiantuntija Eeva Liukko ovat tarkastelleet, miten Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Baskimaassa on haettu ratkaisua.

Suunta on ollut eri: nämä kolme aluetta painottavat palvelujen yhteensovittamista käytännönläheisellä, jopa asiakastyön ytimiin ulottuvalla tavalla.

Palvelujen yhteensovittamisen keskeinen keino on ollut rakentaa palveluntuottajien kumppanuuksia ja vastuuttaa niitä yhdessä toteuttamaan asiakaslähtöisiä, integroituja palveluja.

Esimerkiksi Espanjan Baskimaassa on saavutettu integroidut hoito-organisaatiot. Kyse on tietyn alueen sairaalan ja perusterveydenhuollon yksiköiden muodostamista palveluntuottajaorganisaatioista, jotka ottavat alueen väestön terveyspalvelujen tuottamisen vastuulleen.

Skotlannissa laki velvoittaa perustamaan 31 sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanuutta, integraatioelimiä, joista jokaiselle delegoidaan tiettyjä tehtäviä ja palveluja.

Pohjois-Irlannissa on edistetty palvelujen toiminnallista ja käytännöllistä yhteensovittamista. Siellä on perustettu 17 moniammatillista integroitua palvelukumppanuutta, jotka toimivat palveluntuottajien yhteistyöverkostoina. Kumppanuuksien kautta suunnitellaan ja koordinoidaan paikalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Koiviston ja Liukon tarkastelemilla alueilla on ollut vahva tahtotila sote-uudistuksille, mutta siitä huolimatta muutoksen toteuttaminen on ollut haasteellista ja aikaa vievää.

Koiviston ja Liukon mielestä niiden toteuttamisen tavoissa on kuitenkin ollut hyviä eväitä, joita olisi hyvä vaalia myös Suomessa erityisesti palveluintegraatiota.

Kirjoittajien mielestä sote-uudistuksessa pitäisi panostaa strategiseen ja osallistavaan johtamiseen, systeemisen muutoksen edistämiseen, yhteistoiminnallisuuteen asiakastyössä, kehittämistyön luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä koulutukseen ja perehdytykseen.

Tarkemmat perustelut näille viidelle pointille löytyvät THL:n blogista.