Candida auris -hiivasieni on löydetty ensimmäistä kertaa Suomesta. Sieni löydettiin sairaalahoidossa olleelta potilaalta, joka oli matkaillut Intiassa.

Löydetty sienikanta on resistentti flukonatsolille. Potilasta hoidettiin kansallisten torjuntaohjeiden mukaan ja jatkotartuntojen mahdollisuus pystyttiin estämään.

Ensimmäinen C. auris -eristys tehtiin 2009 Japanissa potilaan korvakäytävästä otetusta näytteestä. Tämän jälkeen löydöksiä on tehty neljässä eri maanosassa ja yli 20 maassa. Eniten tapauksia on ollut Intiassa, Väli-Amerikan maissa, Etelä-Afrikassa, Israelissa ja Omanissa.

Toistaiseksi C. auris on ollut harvinainen löydös Euroopassa. Täällä on kuvattu kaksi laajempaa epidemiaa, toinen Espanjassa ja toinen Isossa-Britanniassa.

C. auris on aiheuttanut sairaalaepidemioita, erityisesti potilaille, joilla on vakavia perussairauksia. Se kehittää yleisesti resistenssiä hoidon aikana käytettäville sienilääkkeille.

Muista hiivoista poiketen, C. auris kykenee tarttumaan potilaasta toiseen joko suoraan henkilökunnan käsien välityksellä tai epäsuorasti ympäristökontaminaation kautta. Näin ollen se muistuttaa enemmän moniresistenttejä bakteereja. Tämän ominaisuuden avulla C. auris on kyennyt aiheuttamaan epidemioita erityisesti teho-osastoilla.

C. auriksen tunnistaminen laboratoriossa onnistuu esimerkiksi massaspektrometriaan perustuvalla MALDI-TOF MS:llä.

Kansallinen ohje moniresistenttien mikrobien torjunnasta on päivitetty muun muassa C. auriksen osalta vuonna 2020.