Suomen Terveystalon Biopankki ja Suomen Biopankkien Osuuskunta FINBB ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä biopankkien yhteistyöverkostoon liittyy ensimmäinen yksityisen toimija.

Suomen Terveystalon Biopankin liittyminen verkostoon täydentää erityisesti verkoston työikäisen väestön kattavuutta.

– Suomessa on maailman paras biopankkiverkosto, ja tietokantamme on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Terveystalon ja FINBB:n yhteistyön käynnistyttyä voimme tarjota verkostomme biopankkitoimijoiden näyte- ja tietokannat palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä tutkimusta ja tulevaisuuden hoitomuotojen löytämistä, toteaa FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti tiedotteessa.

Hautalahden mukaan Terveystalon Biopankki edustaa erinomaisesti sekä perusterveydenhuollon että työterveyshuollon asiakkaita ja heidän lääketieteellisiä tarpeitaan.

– Yhteistyö täydentää erinomaisesti niin Suomen sairaalabiopankkien kuin THL:N näyte- ja biodatatarjoomaa biolääketieteellistä tutkimusta harjoittaville tutkijoille.

Terveystalon biopankin kliinisestä lääketutkimuksesta vastaava johtaja Lasse Parvinen toteaa tiedotteessa, että yhteistyön myötä Suomeen on mahdollista saada kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita.

– Asiakkaillemme tämä mahdollistaa pääsyn uraauurtaviin tutkimushankkeisin, joissa kehitetään uusia lääkkeitä tai hoitomuotoja.

Suomen biopankkeihin talletetaan suostumuksensa antaneiden biologisia näytteitä ja tutkittavan luvalla myös muita tietoja. Niitä käsitellään suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.

– Näitä tietoja ei automaattisesti toimiteta mihinkään, vaan asiakkailtamme kysytään aina erikseen kiinnostusta osallistua heille sopivaan tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uusia lääkkeitä tai hoitomuotoja.