35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus on Suomessa Pohjoismaiden korkein, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Tämän ikäisten synnyttäjien osuus on THL:n mukaan kasvanut merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa jo vuosikymmeniä.

Suomessa 35 vuotta täyttäneiden osuus synnyttäjistä oli 23,6 prosenttia vuonna 2018. Pohjoismaista matalin osuus oli Islannissa, 20,3 prosenttia. Kaikissa Pohjoismaissa osuus oli yli 20 prosenttia.

– Ilmiön taustalla on lapsenhankinnan lykkääminen kaikissa Pohjoismaissa, kertoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler tiedotteessa.

Kaikkien synnyttäjien keski-ikä on jokaisessa Pohjoismaassa lähellä eurooppalaista keskiarvoa (30,8 vuotta). Euroopassa alhaisin synnyttäjien keski-ikä on Bulgariassa ja Ukrainassa (molemmissa 27,7 vuotta) ja korkein Liechtensteinissa (32,3) sekä Espanjassa ja Irlannissa (molemmissa 32,2 vuotta).

Syntyvyys laski Suomessa ja Norjassa mutta pysyi melko vakaana Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa syntyvyys on Euroopan kärkeä.

Syntyvyys näyttää olevan sitä korkeampi mitä enemmän on maahanmuuttajia, kertoo Mika Gissler.

Maahanmuuttajia on alle 10 prosenttia 15–49-vuotiaista naisista Suomessa, kun Tanskassa osuus on 17 prosenttia, Islannissa ja Norjassa 20–21 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia.

Pohjoismaissa syntyi vuonna 2018 elävänä noin 287 000 lasta, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Keisarileikkaukset ovat yleistyneet kaikissa Pohjoismaissa viimeisten vuosikymmenen aikana, mutta viime vuosina kasvu on tasaantunut, THL kertoo.

Keisarileikkausten osuus synnytyksistä pysyi vuonna 2018 muuttumattomana kaikissa Pohjoismaissa. Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa osuus vaihteli 16–17 prosentin välillä, kun Tanskassa se oli 19 prosenttia.

Pohjoismaissa keisarileikkausluvut ovat Euroopan alhaisimpia, Gissler sanoo.

OECD-maista keisarileikkausten määrä tuhatta elävänä syntynyttä kohden on Euroopan matalin Norjassa, Islannissa, Suomessa ja Ruotsissa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.