Suomessa pienten keskosten hoitotulokset ovat hyviä, ilmeni turkulaistutkijoiden tekemässä kansainvälisessä vertailussa. Mukana oli 11 maata.

Pienet keskoset selviävät elossa useammin vain Japanissa. Siellä 93 prosenttia keskosista selviytyi. Suomessa pienten keskosten eloonjäämisprosentti oli 88, mikä oli samaa luokkaa Kanadan, Australian, Uuden-Seelannin, Ruotsin, Sveitsin, Iso-Britannian ja Italian Toscanan maakunnan kanssa. Israelissa pienten keskosten eloonjäämisprosentti oli 80, Espanjassa 78.

Tutkijat selvittivät raskausviikoilla 24-29 syntyneiden pienten keskosten eloonjäämistä. Tutkimuksessa käytettiin vastasyntyneistä kerättyä anonymisoitua aineistoa, joka Suomessa kerätään THL:n Syntymärekisteriin jokaisesta vastasyntyneestä.

Suomessa menehtyneet keskoset kuolivat selvästi muita maita nuorempina, keskimäärin neljän päivän iässä. Japanissa menehtyneet keskoset kuolivat keskimäärin 13 päivän iässä.

Tämä voi tutkijoiden arvion mukaan olla seurausta siitä, että Suomessa sallitaan parantumattomasti sairaan lapsen hoidon lopettaminen tilanteen ollessa toivoton. Esimerkiksi Japanissa hoitoa ei yleensä lopeteta toivottomissakaan tilanteissa.

– Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että kehittyneiden maiden välilläkin on suuria eroja hoitotuloksissa. Hoitokäytäntöjä pitää tutkia tarkemmin jotta pystytään puuttumaan mahdollisiin eroihin hoitomenetelmissä, jotka selittävät kuolleisuuden erot. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja yhdessä löytää keinoja parantaa keskosten hoidon tuloksia, sanoo Tyksin vastasyntyneiden teho-osaston eli keskolan tutkija, lääketieteen lisensiaatti Kjell Helenius tiedotteen mukaan.

Tutkimustuloksia rajoittaa se, että joissakin maissa, kuten esimerkiksi Japanissa, Iso-Britaniassa ja Espanjassa, merkittävä osa synnytyssairaaloista ei toimita tietoja maan keskosrekisteriin. Suomessa ja Ruotsissa kaikki synnytyssairaalat toimittavat tietonsa rekisteriin, joten Suomen ja Ruotsin osalta tulokset ovat varsin luotettavia.

Tutkimuksessa ei vertailtu maiden sisäisiä eroja eri hoitoyksiköissä syntyneiden keskosvauvojen selviämisessä tai eloonjääneiden vauvojen myöhempää selviämistä.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä.