Suomessa pienten keskosten hoitotulokset ovat hyviä, ilmeni turkulaistutkijoiden tekemässä kansainvälisessä vertailussa. Mukana oli 11 maata.

Pienet keskoset selviävät elossa useammin vain Japanissa. Siellä 93 prosenttia keskosista selviytyi. Suomessa pienten keskosten eloonjäämisprosentti oli 88.

Suomessa menehtyneet keskoset kuolivat selvästi muita maita nuorempina, keskimäärin neljän päivän iässä. Japanissa menehtyneet keskoset kuolivat keskimäärin 13 päivän iässä.

Tämä voi tutkijoiden arvion mukaan johtua siitä, että Suomessa sallitaan parantumattomasti sairaan lapsen hoidon lopettaminen tilanteen ollessa toivoton.

Tutkimus julkaistiin Pediatrics-lehdessä. mp