Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseksi.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kommentoi esitystä tiedotteessa.

– Pöyristyttävää, että edes lainsäädännön arviointineuvoston moitteet eivät johtaneet muutoksiin. Korulauseet monituottajuudesta eivät muuta tosiasioita. Yritysvaikutusten arvioita on kyllä lisätty muutamalla sivulla 1 669 sivun kokonaisuudessa, mutta esitettävän lainsäädännön muutoksiin ne eivät ole johtaneet, Kujala kommentoi.

– Arviointiteksti sisältää lähinnä hurskaita toiveita ja oletuksia. Ministerit puhuvat lämpöisesti monituottajuudesta, mutta tosiasiassa lainsäädäntö heikentää yksityisen sektorin mahdollisuuksia. Eduskunnan on puututtava tähän.

Kujalan mukaan hallitus ansaitsee nyt kiitoksen lähinnä tosiasioiden tunnustamisesta, kun se myöntää nyt tarkentuneessa arvioinnissa, että pienten tuottajien asema heikkenee.

– Esimerkiksi nyt myönnetään, että hyvinvointialueiden suurempi koko johtanee suurempiin hankintakokonaisuuksiin ja että henkilöstön vuokrausta ja hankintaa koskevilla rajoituksilla on vaikutuksia palveluja tarjoaviin yrityksiin.

Kujala huomauttaa, että yritysvaikutusten arvioinnissa todetaan aika selkeästi, että ostopalvelujen kokonaisuudet kasvaisivat ja pk-yritykset eivät pääse suoraan julkisen sektorin kumppaneiksi, vaan alihankintaketjun kautta.

Suomen Yrittäjät toivoo, että eduskunta ottaa huomioon eri palveluntuottajat ja palvelutuotantoon käytettävissä olevat kaikki yksityisen ja julkisen puolen resurssit.

Järjestö nostaa kansanedustajille esiin kuusi keskeistä kohtaa, jotka kannattaa korjata, jotta palvelut säilyvät ja kehittyvät:

1. Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen pitää erottaa velvoittavasti.

2. Yhteinen kustannuslaskennan malli on lopultakin tehtävä vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi.

3. Palvelustrategioitten sisällössä on oltava vahva monituottajuus.

4. Palveluseteli pitää antaa kaikkiin kiireettömiin toimenpiteisiin.

5. Palveluntuottajat - yksityiset ja julkiset - tarvitsevat tasapuoliset mahdollisuudet toimia.

6. Julkinen sektori ei saa tehdä vähäriskistä liiketoimintaa.

SY katsoo myös, että hankinnat on jaettava osiin, jotta pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin

– Hankintalaki velvoittaa toteuttamaan hankinnat tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina, niin että pk-yritykset pääsevät niistä kilpailemaan. Ei riitä, että osalliseksi pääsee ehkä alihankkijana, Kujala vaatii.

Suomessa toimii yli 18 000 sote-yritystä, ja niissä on töissä 80 000 ihmistä.

Uusi sote-laki on tarkoitus saada voimaan vuonna 2023.