Uusi hallitus on sitoutunut uudistamaan palvelusetelilain. Se myös lupaa lisätä hoitajien määrää ja nopeuttaa ihmisten pääsyä hoitoon, muistuttaa Suomen Yrittäjät tiedotteessaan.

– Nämä ovat tärkeitä tavoitteita. Toteutuakseen tämä edellyttää ihmisille oikeutta palveluseteliin, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin toteaa.

Palvelusetelillä ihminen voi asioida valitsemassaan paikassa. Palvelusetelien käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan Yrittäjien mielestä moninkertaistaa jo ennen kuin sote-uudistus astuu voimaan.

Järjestö katsoo, että palvelusetelit ovat pienille yrityksille paras väylä päästä mukaan sote-tuottajaksi. Kotimaisten pk-yritysten palveluita toimialalla tarvitaan jo jonojen lyhentämiseksi ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi.

– Asiakkaan vapaus valita palveluntuottajansa palvelusetelillä ja vaihtaa sitä niin halutessaan antaa hänelle päätäntävaltaa omista asioistaan ja mahdollisuuden tulla kuulluksi, Grekin toteaa.

Yrittäjät esittää kolme portaan mallia setelien käyttöönottoon:

1. Asiakkaalle subjektiivinen oikeus palveluseteliin

Asiakkaalle on tarjottava palveluseteliä perusterveydenhuollon palveluissa. Näin lääkäriin päästään paremmin viikon määräajassa ja palvelun laatu paranee.

Palveluseteleitä käytettiin valtakunnallisesti 374 miljoonaa euron arvosta vuonna 2017, mistä soten osuus varhaiskasvatuksen poistamisen jälkeen on 225 miljoonaa euroa.

–Seteli tuo säästöä jo siinä, että vain toteutuneista palveluista maksetaan, ei esimerkiksi peruuntuneista ajoista, Grekin toteaa.

2. Sama kustannuslaskenta hinnoittelun pohjaksi

Palvelusetelin hinnoittelu perustuu vastaavan palvelun julkisen tuotannon kustannuksiin.

– Kustannuslaskenta on liian kirjavaa ja se harvoin huomioi kaikki kustannukset. Julkista sektoria pitää lailla kannustaa laskemaan oman tuotantonsa kustannukset aidosti ja vertailukelpoisesti, Grekin vaatii.

3. Maakunnille valtuudet palvelusetelien kehittämiseen

– Maakuntien itsehallinnon pitää mahdollistaa, että palveluseteliä voidaan kehittää yrittäjyyteen, innovointiin ja tuotekehittelyyn kannustavaksi. Se mahdollistaisi hyvällä hoidolla erottumisen, Grekin muistuttaa.