Psykoosilääkkeiden käyttö on yleistä suomalaisessa vanhusten terveydenhuollossa, mutta se on vain löyhästi yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin, ilmenee LL Hanna-Mari Alasen väitöstutkimuksesta.

Suomalaiset kotihoidon potilaat käyttivät psykoosilääkkeitä keskimäärin kaksi kertaa yleisemmin kuin yhdeksässä muussa Euroopan maassa. Lääkkeitä käytti joka kymmenes kotihoidossa oleva vanhus.

Laitoshoidossa psykoosilääkkeitä käytetään Suomessa vielä huomattavasti enemmän. Pillereitä popsii noin 40 prosenttia pitkäaikaisista laitospotilaista, vielä yli 90-vuotiaanakin 30 prosenttia. Käyttö liittyi potilaan tyytymättömyyteen ja negatiiviseen asenteeseen ympäristöä kohtaan.

Joka viides laitoshoidossa olevista, skitsofreniaa sairastavista vanhuksista ei käyttänyt psykoosilääkitystä.