Nuorten lääkärien yhdistys on tehnyt selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista. Selvityksen pohjalta Suomen parhaat koulutussairaalat ja -terveyskeskukset rankattiin parhaimmuusjärjestykseen.

Parhaiten valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät terveyskeskukset. Myös keskussairaalat pärjäsivät hyvin.

Täydet viisi tähteä saaneita koulutuspaikkoja oli seitsemän, joista viisi terveyskeskuksia.

Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsivät Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat.

Nuorten lääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Sara Launio arvioi, että terveyskeskusten menestymistä saattaa selittää mahdollisuus paneutua potilaiden tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. fakta

– Nuorten lääkäreiden ohjaus nousee selvästi myös kauempana kasvukeskuksista sijaitsevien terveyskeskusten valttina, Launio sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä havaittiin korrelaatio toteutuneen ohjauksen ja koulutuspaikkaan tyytyväisyyden välillä. Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika. Hyvissä koulutuspaikoissa koulutuksiin päästiin osallistumaan säännöllisesti ja konsultointimahdollisuuksia kehuttiin.

– Kollegojen tuki on uran alkuvaiheessa ensiarvoisen tärkeää. Kyselyn tuloksissa tämä nousee selvästi esiin. Oma ohjaaja ja kollegoilta saatu konsultaatiotuki auttavat kestämään työssä väistämättä vallitsevaa epävarmuutta.

Negatiivisten arvioiden taustalla nousi esiin erityisesti työkuorma.

Kuormittavuutta arvosteltiin myös potilasturvallisuuden näkökulmasta, etenkin ruuhkautuvissa päivystyksissä oli huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta resurssipulan vuoksi. Niukka perehdytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat erikoistuvia.

Myös vanhanaikainen, joustamaton ja hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tuntuva kohtelu nousivat esille.