Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Lääkäriliiton tekemä selvitys on taas nostanut esiin Suomen parhaat erikoistuvien lääkärien koulutuspaikat. Viidellä tähdellä palkitaan yhteensä 50 koulutuspaikkaa. Tähtien määrä perustuu siihen, kuinka moni erikoistuvista lääkäreistä olisi valmis suosittelemaan omaa koulutuspaikkaansa muillekin.

Noin puolet (48 prosenttia) ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevista lääkäreistä on valmiita suosittelemaan omaa koulutuspaikkaansa toiselle lääkärille vuoden 2020 kyselyssä.

– Suositeltavia koulutuspaikkoja yhdistää hyvät konsultaatiomahdollisuudet, tuki vaativassa lääkärin työssä sekä kannustava ilmapiiri. Kritiikkiä saaneissa paikoissa koulutettavat lääkärit kokevat olevansa lähinnä työvoimaa, eikä koulutusta tai kehittymistä nähdä tärkeänä osana työtä, NLY:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sara Kaartinen kertoo tiedotteessa.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät erityisesti lääkärien koulutuspäivien toteutumisessa. Toimipaikan ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen väheni selvästi, ja vain 12 prosentilla vastaajista täyttyi suositus vähintään 10 koulutuspäivästä vuodessa. Yleisimmäksi syyksi romahdukseen vastaajat ilmoittivat epidemian vuoksi perutut koulutustilaisuudet.

Kaartinen pitää muutosta osin ymmärrettävänä mutta huolestuttavana.

– Koulutustapahtumien peruuntuminen vaikeuttaa tietysti koulutuspäivien toteutumista, mutta monet tapahtumat on myös menestyksekkäästi siirretty virtuaalimuotoon, ja etäosallistumismahdollisuuksien toivoisi tulevaisuudessa lisäävän koulutuspäivien toteutumista. Lääkärin korkea ammattitaito on laadukkaan terveydenhuollon perusta, Kaartinen pohtii.

Vastaajista 70 prosenttia teki säännöllisen työajan lisäksi päivystystyötä, ja keskimäärin sitä tehtiin 46 tuntia kuukaudessa. Kaikkiaan 63 prosenttia vastaajista koki päivystystyön lisäävän merkittävästi kuormitusta. Toisaalta 84 prosenttia koki päivystystyön koulutukselliseksi.

Loppukeväästä 2020 valmistui uusi Lääkärisopimus, joka rajoittaa aiempaa tarkemmin pitkiä työrupeamia.

– Päivystyksen yhteensovittaminen päiväaikaiseen toimintaan, erikoistuvien lääkärien kouluttautumiseen ja kouluttamiseen on keskeistä. Lääkäriliiton uusi Päivystystyöryhmä seuraa kentän tilannetta, visioi tulevaisuuden päivystystä ja toimii myös seuraavan neuvottelukierroksen taustaryhmänä, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

– Päivystystyön uudistuksissa on ehdottoman tärkeää huolehtia nuorten lääkärien mahdollisuuksista saada laadukasta koulutusta ja lähtökohdaksi on otettava työhyvinvoinnin lisääminen, linjaa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Jesper Perälä.

Joka viides vastaaja oli työssään lopen uupunut viikoittain tai useammin, ja neljänneksellä työn kuormittavuus haittaa oppimista. Molemmissa kysymyksissä oli kuitenkin tapahtunut noin viiden prosenttiyksikön parannus vuoteen 2019 verrattuna.

– Edelleen ehdottomasti aivan liian moni nuori lääkäri uupuu työssään, ja monilla työkuorma on kohtuuton, Perälä huomauttaa.

Koronavirusepidemia ei näytä lisänneen nuorten lääkärien kuormitusta.

– Erikoistuvat lääkärit ovat monissa paikoissa etulinjassa, eli päivystyspoliklinikoilla ja -osastoilla. Tartuntatautien torjunta ja hoitaminen ovat osa lääkärin ammattia, mutta työturvallisuudesta on pidettävä tietysti huolta kaikin tarvittavin keinoin, hän jatkaa.

Koulutuspaikkakysely on herättänyt viime vuosina vilkasta keskustelua erikoistuvien lääkärien koulutuksesta.

–Kentällä on jälleen odotettu suorastaan kuumeisesti tuoreimpia tuloksia. Kyselyn saama näkyvyys tukee osaltaan erikoistumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämistä. Hyvät esimerkit kirittävät muitakin koulutuspaikkoja entistä parempiin toimintamalleihin. Laadukkaaksi todettu koulutus on toimipaikalle epäilemättä myös vahva rekrytointivaltti, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro toteaa.

Vuoden 2020 Koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella palkittiin 11 koulutuspaikkaa. Näistä koulutuspaikoista 10 ansaitsi NPS-arvon sata eli kaikki vastanneet olivat valmiita suosittelemaan koulutuspaikkaansa. Uutena palkintokategoriana oli ”Vuoden nousija”, joka vuonna 2020 oli 2 tähdestä 5 tähden koulutuspaikaksi noussut HUS Malmin sairaala.

Tulokset. Kuva suurenee klikkaamalla.

Tulokset voit katsoa kokonaisuudessaan NLY:n sivuilta.