Suomessa tapausmäärät olivat tietyssä tasaantumisvaiheessa vuodenvaihteen jälkeen useamman viikon, mutta nyt viimeisen viikon aikana tapausmäärät ovat selvästi nousseet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa, että tämä on trendi, jota on pakko seurata hyvin tiiviisti. Koska on talvi, riskit ovat korkeita voimakkaaseen kasvuun. Monesta maasta on esimerkkejä siitä, miten voi käydä, jos ei jakseta toimia oikein.

– Tämä nousu on melko selvä, Salminen sanoi ja totesi, että nyt on tarpeen seurata, mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään.

Salminen kehottaa pienimmästäkin oireesta hakeutumaan koronatestiin hyvin matalalla kynnyksellä. Tämä on oleellista, jotta tapaukset löydettäisiin varhaisessa vaiheessa.

Salmisen mukaan nyt olisi tärkeää, että koko maassa pyritään välttämään erityisesti aikuisten välisiä kontakteja niin paljon kuin vain mahdollista.

– Täällä on oikeastaan se paikka, jossa voitaisiin vielä tehdä jotakin, Salminen sanoi ja viittasi epidemian kasvun riskiin työikäisessä väestössä.

Muutokset ovat olleet melko nopeita. Nyt tilanne on se, että yhä useammalla paikkakunnalla nähdään vähän laajempiakin tartuntaketjuja ja ryppäitä, joiden kautta ilmaantuvuus on noussut.

– Tämä koskee oikeastaan koko maata. Monella paikkakunnalla näitä on nähty, Salminen sanoi.

Tällä hetkellä alueiden oman tilannearvioiden mukaan 5 aluetta on leviämisvaiheessa, 10 kiihtymis- ja 6 aluetta perustasolla. Salminen korostaa, että muutokset eri suuntiin saattavat olla nopeitakin. Riski epidemian kiihtymiselle säilyy Salmisen mukaan koko talvikauden ajan.

Uudet koronavirusmuunnokset ovat herättäneet huolen siitä, että pandemiassa voisi syntyä toinen vaihe, jossa tapahtuisi alueellista kiihtymistä. Keskiviikkona Suomessa oli havaittu 96 brittimuunnostapausta ja 10 eteläafrikkalaista muunnostapausta. Näistä pääosa on liittynyt suoraan matkustukseen tai matkalaisten kontakteihin.

Jos katsotaan alueellista tapausjakaumaa, suurin osa on Etelä-Suomen puolelta, mutta tapauksia on löydetty myös muualta maasta. Salminen korostaa, että vielä tällä hetkellä toistaiseksi ei ole näyttöä kotoperäisen leviämisen käynnistämisestä virusmuunnosten osalta. Jokaista tapausta ei kuitenkaan voida seuloa variantin suhteen.

Salminen haluaa korostaa, että nyt olisi paikallaan kannustaa kaikkia siihen, että tästä talvesta selvitään ilman, että Suomeen tulee hyvin iso ja raskas epidemia.

Tilannekatsauksessa ovat tänään mukana myös strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Veitsenterällähän tässä ollaan, Voipio-Pulkki totesi.