Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomen tämänhetkiset koronaluvut ja epidemian kehityssuunta ovat hyvin huolestuttavia. Niin sanotun perustason alueita on enää neljä, ja tartuntoja on yhä enemmän myös pienten kuntien alueella.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tuoreessa koronakatsauksessaan, että koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisimpien kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla.

Viimeisimpien kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5 620 uutta tapausta, mikä on 2 559 enemmän kuin viikoilla 45–46, ministeriö kertoo. Uusien tapausten ilmaantuvuus on ”noussut erityisen hälyttävästi”.

– Viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Katsauksen mukaan ”alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä”.

– Monilla alueilla toimiin on jo ryhdytty. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä.

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin nyt henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Viikolla 48 analysoitiin noin 13 000–23 000 näytettä päivittäin. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on jatkanut nousuaan viime viikkoina: viikolla 48 osuus oli noin 2,7 %.

STM:n mukaan koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista, Hus-alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla, tiedotteessa kerrotaan.

Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin 4 prosenttia. Ravitsemisliikkeisiin eli ravintoloihin, baareihin ja yökerhoihin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin viisi prosenttia ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista.

– Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Näistä aiheutuneista jatkotartunnoista kerätään parhaillaan tarkempaa tietoa yhteistyössä kuntien kanssa. Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle 2 %” tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisimpien kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

– Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen. Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 12 % ja yli 70-vuotiaiden noin 5 %, kun esimerkiksi viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin 8 % ja noin 3 %”

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 2. joulukuuta yhteensä 165 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100, mikä on noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 408.