Matkustamisen pitäisi helpottua Euroopassa jo kesäkuun lopulla, mikäli EU saa voimaan asetuksen digitaalisesta vihreästä todistuksesta, jolla ihminen voi todistaa olevansa vapaa koronaviruksesta.

Asetusta on sorvattu EU:ssa pikatahtia. Nyt se on Suomessa lausunnolla eduskunnassa.

Hallitus suhtautuu periaatteessa myönteisesti matkustamista helpottavaan todistukseen, mutta jättää silti kansallisia varaumia.

Se korostaa jäsenvaltion omaa oikeutta asettaa ja poistaa rajoituksia vapaalle liikkuvuudelle, jos tautitilanne ja kansanterveys sitä edellyttävät.

Myös vihreän todistuksen soveltaminen rajojen yli liikkuviin henkilöihin kuuluu hallituksen mukaan jäsenvaltion omaan harkintavaltaan.

Vihreä todistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko saanut koronarokotteen, negatiivisen testituloksen tai parantunut koronasta.

Hallitus ei ota eduskunnalle lähettämässään U-kirjeessä kantaa yksityiskohtiin kuten todistuksen todentamiseen rajaliikenteessä.

Sen mukaan kukin maa arvioi myös itse, edellyttääkö se maahan saapuvalta yhtä vai useampaa rokoteannosta.

Finavia ja varustamot: Ei liian tiukkoja rajoituksia

Lentoasemayhtiö Finavia haluaa Suomen poistavan matkustusrajoituksia samaan tahtiin muuan maailman kanssa.

Sen mukaan digitaalinen vihreä todistus on yksi avaintekijä rajoitusten purkamisessa.

– On tärkeää, että liikennettä avatessa Suomi ei jää jälkeen, viestintäjohtaja Katja Siberg toteaa Finavian lausunnossa.

Myös Suomen Varustamot painottaa, ettei Suomi saa asettaa liian tiukkoja ehtoja maahantulolle.

Varustamot sallisivat vapaan matkustamisen yhden rokoteannoksen jälkeen.

– Pidämme tärkeänä, että Suomi on asiassa aktiivinen ja valmiina ottamaan vihreän todistuksen käyttöön ensimmäisten EU-maiden joukossa, varustamoiden työmarkkinalakimies Maija Mattila sanoo.

Kenelle kuuluu tarkastamisvastuu?

EU:n vihreä todistus on varustettu QR-koodilla ja digitaalisella leimalla. Niiden pitäisi estää todistusten väärentäminen.

Suomen Varustamot kaipaa selvennystä siihen, kuka tai mikä taho vastaa todistuksen tarkastuksesta.

– Digitaalisen vihreän todistuksen tunnistavia QR-koodilukijoita ei tällä hetkellä ole matkustajalaivaliikenteen elinkeinonharjoittajilla, Mattila toteaa.

Varustamoala pyytää myös selventämään taloudellisia kustannuksia matkailu- ja kuljetuselinkeinolle, mikäli Suomi ei hyväksy maahan pääsyä yhdelle rokoteannoksella ja muut hyväksyvät.

Automaattiportit ja vastuu lähtömaahan

Vantaan kaupunki katsoo, että lentoasemalle tarvitaan automaattiportteja lukemaan QR-koodeja.

– Toinen vaihtoehto olisi, että lentokentällä todistuksen tarkastaisi esimerkiksi Finavian työntekijä, apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö toteaa Vantaan lausunnossa.

Toisaalta kaupungin mukaan kasvava liikennemäärä edellyttää käytännössä tarkastusten hoitamista jo lähtömaissa.

Finavia ei halua todistustarkastuksia omalle kontolleen.

– Tarkastusvelvollisuuden pitää ehdottomasti olla lähtömaassa kuljetusyhtiöillä, jotka tarkastaisivat kohdemaan vaatimusten mukaiset todistukset jo lähtökentällä, Siberg toteaa.

Siberg huomauttaa, että näin vältytään myös tilanteilta, joissa toisella matkustajalla on ennakkotodistus, toisella ei.

– Matkustajat, joilla on pääsy lennolle ilman ennakkotodistusta luovat tartuntariskin muille matkustajille lennon aikana sekä viruksen leviämiselle Suomeen, kun matkustajamäärät kasvavat, Siberg sanoo.

Huskaipaa linjauksia hallitukselta

Husin johto kannattaa EU:n asetusehdotusta, mutta huomauttaa samalla, että vihreän todistuksen hyödyntäminen edellyttää monia kansallisia linjauksia ja päätöksiä.

– Tällä hetkellä nämä linjaukset puuttuvat, mikä vaikeuttaa voimakkaasti rajaliikenteen lisääntymiseen varautumista terveydenhuollossa, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja infektioylilääkäri Asko Järvinen toteavat lausunnossaan.