Suomen Akatemian covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushaun hankkeet on valittu. Nopean erityishaun tavoitteiden kiireellisyyden vuoksi tällä kertaa rahoitettiin korkeatasoisia hankkeita, joissa on jo käynnissä SARS-CoV-2-rokote- ja lääkekehitystutkimusta tai koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta.

Yhteensä covid-19-erityishaussa saatiin 31 hakemusta 11 tutkimusorganisaatiosta, joista Akatemia rahoitti 10 hakemusta 7 tutkimusorganisaatiosta. Rahoitetuista kuusi oli konsortiohakemuksia ja neljä yksittäisiä. Rahoituksen saaneista 25 prosenttia on naisia. Hankkeista kolme kohdistuu rokotetutkimukseen, seitsemän lääketutkimukseen. Näistä neljässä tehdään kliinistä potilastyötä.

Kokonaisuudessaan Suomen Akatemia on tänä vuonna rahoittanut kahdessa erityishaussa koronavirusepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyviä hankkeita 54 kappaletta 18,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Akatemian muilla rahoitusmuodoilla tuetaan alan tutkimusta. Esimerkiksi monella tutkimusinfrastruktuurilla on keskeinen rooli koronavirusepidemian hillinnässä.

Covid-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushaku avattiin 19.5.2020 ja sen mahdollisti valtioneuvoston lisätalousarviossa Suomen Akatemialle esittämä 10 miljoonan euron määrärahaa tätä tarkoitusta varten.