Suomen Akatemian huhtikuussa avaaman covid-19-erityishaun rahoitettavat hankkeet on valittu. Hankkeet käsittelevät laajasti SARS-CoV-2-virusta ja sen aiheuttamaa covid-19-epidemiaa, epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kielteisten seurausten ehkäisyä ja hillintää.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti poikkeuksellisia haasteita niin ihmisten terveydelle kuin yhteiskuntien toiminnallekin. Siksi Suomen Akatemia halusi nopealla aikataululla tukea ja vauhdittaa covid-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta. Akatemian hallitus osoitti huhtikuun alun kokouksessaan 8,45 miljoonaa euroa tämän erityishaun rahoittamiseksi. Suomen Akatemia päätti rahoituksen jaosta tiistaina.

– Haussa näkyi vahvasti, minkälainen merkitys tutkimuksesta syntyvällä osaamisella ja sen hyödyntämisellä on yllättävissä yhteiskunnallisissa tilanteissa. Koronaepidemian kaltaiset yhteiskunnalliset kriisit nostavat joukon haasteita, joiden ratkaisuihin tutkimustyön kautta syntyvää osaamista voidaan hyödyntää, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala sanoo tiedotteessa.

Akatemia sai hakemuksia 26 tutkimusorganisaatiosta ja osahakemuksia niissä oli yhteensä 319 laajasti eri tieteen aloilta. Hankkeiden valinnassa pidettiin tärkeänä sitä, että ne ovat jo käynnissä ja pystyvät suuntamaan nopeasti tutkimustaan uudelleen tuottamaan tietoa ja ratkaisuja covid-19-epidemian vaikutuksiin yhteiskunnassa.

Rahoitettavat hankkeet pohjaavat laajaan kirjoon Akatemian rahoitusmuotoja tutkijatohtoreista akatemiaprofessoreihin, strategisen tutkimuksen ohjelmiin ja akatemiaohjelmiin, huippuyksikkö- ja lippulaivaohjelmiin sekä akatemiahankkeisiin.

Erityisrahoituksen tavoitteita toteuttaville ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta ajankohtaisimmille osahakemuksille pyydettiin päätöksenteon tueksi asiantuntijalausunto ministeriöiltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Teknologiateollisuus ry:ltä tai Business Finlandilta.

– Olemme iloisia, että saimme näin koronaepidemian ja sen vaikutusten hillitsemisen keinojen kanssa tiiviisti työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä osahakemusten relevanssista haun tavoitteiden näkökulmasta, Riitta Maijala sanoo.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.