Suomen Akatemia tukee nopealla aikataululla COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Akatemian hallitus on myöntänyt 8,45 miljoonaa euroa erityishaun rahoittamiseksi. Rahoituksella tuetaan tutkimustoimintaa jo tämän kevään aikana.

Akatemian erityishaun tarkoituksena on tukea eri tutkimusalojen hankkeita, jotka käsittelevät SARS-CoV-2-virusta ja sen aiheuttamaa COVID-19-epidemiaa. Tukea saavat myös hankkeet, jotka käsittelevät epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kielteisten seurausten hillintää tai ehkäisemistä.

Akatemian rahoittamat tutkijat voivat myös ilman lisärahoitusta suunnata käynnissä olevan hankkeensa toimintaa COVID-19-epidemiaan ja sen hillinnän tutkimukseen hakemalla Akatemiasta rahoituksen käyttötarkoituksen muutosta.

Haku järjestetään organisaatioille suunnattuna hakuna. Organisaation hakemus koostuu osahakemuksista. Osahakemukset perustuvat käynnissä olevan Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen työhön, mikä tukee mahdollisimman nopeaa toiminnan aloittamista.

Suomen Akatemian yleisjaosto päättää rahoituksesta touko-kesäkuussa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.