Suomen suurimpiin maskivalmistajiin kuuluvan Lifa Airin perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoo, että ulkomailta Suomeen päätyvien maskien valvonnassa on puutteita.

Mäkipään mukaan Suomeen voi päätyä maailmalta maskeja, joilla on esimerkiksi väärennettyjä sertifikaatteja. Kuluttaja ei voi maskin ulkonäön perusteella voi tietää, täyttääkö suojus todella kaikki EU:n laatuvaatimukset.

”Viranomaisilla ei ole resursseja eikä kykyä todeta, onko sertifikaatti väärennetty. Tällä hetkellä Tulli ei pysty valvomaan asiaa ja Suomeen tulee maailmalta maskien jämäeriä”, Mäkipää laukoo.

”Jos Suomen viranomaiset tekisivät hommansa, kotimaisilla maskivalmistajilla ei olisi hädän päivää. Nyt tämä on villi länsi, markkinoille on pesiytynyt kaikenlaista hämärää toimijaa.”

Suomen maskimarkkinan valvonta on jakautunut useiden eri viranomaisten kesken. Kokonaisvastuuta ei ole kellään, sillä maskit jakautuvat erilaisiin tuotteisiin käyttötarkoituksen mukaan.

Kirurgisia, kertakäyttöisiä suu-nenäsuojuksia vahtii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Ammattikäyttöön soveltuvia, hiukkasilta suojaavia puolinaamareita kuten FFP2- ja FFP3 -maskeja valvovat taas aluehallintovirastot. Kankaisia kansanmaskeja valvovat yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Tulli.

Lisäksi Tulli toimittaa EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvista eristä tietoa Fimealle ja aluehallintovirastoille.

Alkuvuonna Suomeen on tuotu ulkomailta yhteensä noin 91 miljoonaa maskia kuukaudessa.

Talouselämä-lehti kysyi viranomaisilta, onko Lifa Airin Mäkipään väitteissä perää.

"En näkisi vakavaa riskiä”

Fimean ylitarkastaja Jari Knuuttila ei niele epäilystä maskien jämäerien päätymisestä Suomeen: ”Minulla ei ainakaan ole mitään sellaista tietoa.”

Sen sijaan hän arvioi, että koronakriisin alkuvaiheiden jälkeen markkinoilla on ollut valtaosin laadukkaita kirurgisia suu-nenäsuojuksia.

”Ei voi ainakaan sanoa, että näkisin vakavaa riskiä näiden käytössä. Toki on varmasti aliraportointia vaaratilanteista (terveydenhuollossa)”, Knuuttila sanoo.

Terveydenhuollon käyttäjillä on ilmoitusvelvollisuus Fimealle, jos lääkinnällinen laite aiheuttaa vaaran. Tällainen voi olla esimerkiksi vakava allerginen reaktio maskia käyttäessä. Fimean lääkinnälliset laitteet kattavassa vaaratilannetietokannassa on ollut vain joitakin kymmeniä vaaratilanneilmoituksia maskeista, kun maskeja kokonaisuudessaan on ollut käytössä ainakin miljoonia.

”Myöskään kilpailijoiden kantelut tai kansalaisen yhteydenotot eivät viittaa siihen, että markkinoilla olisi huonolaatuista tavaraa.”

Fimea on viimeksi joulukuussa tutkinut kuluttajakaupoissa myynnissä olevien kirurgisten maskien hengittävyyttä ja bakteerisuodatusta.

Kirurgiset kasvomaskit on luokiteltu matalimman riskiluokan lääkinnällisiksi laitteiksi. Se tarkoittaa, että niiden vaatimustenmukaisuuden todistaminen on täysin valmistajan omalla vastuulla. Vaatimustenmukaisuus pitää todistaa markkinavalvojan vaatiessa, ennakkohyväksyntää ei ole.

Pandemian iskiessä maskien laadussa oli ongelmia, Knuuttila myöntää. Fimea tutki ongelmia Tullin kanssa.

”(Suomen) markkinalle tuli tavaraa, joka ei ollut sitä minkä sen väitettiin olevan. Liikkeellä oli väärin perustein merkittyä tavaraa.”

Vaikka tilanne on nyt kohentunut, Knuuttilan mukaan kuluttajien kannattaa olla kriittisiä siinä, mitä he ostavat: ”Jos joku on ihan äärettömän halpa, ei se välttämättä ole hyvä.”

Avi huomannut huijauksia

Avi puolestaan on havainnut toistuvasti valvonnassaan puutteita esimerkiksi ammattikäyttöön soveltuvissa FFP2 - ja FFP3 -puolinaamareissa. Havaintoja on ylitarkastaja Mika Piiraisen mukaan tehty siitä huolimatta, että valmistajien on tyyppitarkastettava tuotteensa.

Tuotannon laatua vahtii ilmoitettu ulkopuolinen laitos, joka voi myös perua tyyppitarkastuksen, jos maskien laatu vaihtelee paljon.

Avi tarkkailee muun muassa sitä, löytyykö maskeista CE-merkintä ja ovatko pakkaukset asiallisesti merkittyjä.

”Kyllä me jatkuvasti havaitsemme puutteita maskeissa. Suurin osa on pieniä puutteita, mutta joukossa on ollut myös tuotteita , jotka ovat niin sanottuja nollatuotteita: niissä ei ole mitään, mitä niissä pitäisi olla”, hän kertoo.

Tyyppitarkastamattomia tuotteita on löytynyt. Lisäksi Avi on havainnut, että jotkut valmistajat ovat yrittäneet huijata tuotteillaan käyttämällä niissä eurooppalaisten hengityssuojainten tyyppitarkastajien nimiä ja tekaistuja sertifikaatteja.

Näitä vakavia ongelmia oli Piiraisen mukaan kuitenkin pääosin koronakriisin alkuvaiheissa.

"Markkinalla pyöri samoja (tekaistuja) sertifikaatteja ja esimerkiksi yhden puolalaisen ilmoitetun tyyppitarkastajalaitoksen nimissä tehtiin paljon tällaista (huijausta). He eivät itseasiassa olleet hengityssuojainten tyyppitarkastaja ja ilmoittivat sivuillaan olevansa tietoisia nimensä väärinkäytöstä.”

Väärin merkityt tai muuten puutteelliset tuotteet lähetetään takaisin valmistajalle tai ne päätyvät polttouuniin.

Hän arvioi, että tilanne markkinalla on koronakriisin alkuaikoja parempi, ja kuluttaja voi hankkia maskeja kohtuullisen rauhallisin mielin.

Piirainen kehottaa kuitenkin katsomaan, että suodattavissa puolinaamareissa on aina CE-merkintä ja että tuotteessa näkyy nelinumeroinen ilmoitetun laitoksen tunnus.

Maskikilpailua. Lifa Airin perustaja Vesa Mäkipää uskoo, että Suomen markkinallekin voi päästä heikkolaatuisia maskeja. MEERI UTTI

Kansanmaskeista ei havaittuja haittavaikutuksia

Tukesin ylitarkastaja Asta Koiviston mukaan keskukselle ei ole tullut vastaan kansanmaskeja, jotka olisivat aiheuttaneet haittaa kuluttajille.

Kankaiset kansanmaskit ovat yleisiä kulutustavaroita eli vaatimuksena on vain, etteivät ne saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen. Tukes tutkii tuotteita pistokokeina sekä kuluttajilta tulleiden palautteiden perusteella.

”Markkinoilla on tullut pandemian aiemmissa vaiheissa vastaan tuotteita, joita on myyty henkilösuojainväittämillä. Kun asiaa on selvitetty, ei olekaan ollut tarjota henkilösuojaimilta edellytettyjä asiakirjoja”, hän kertoo.

”Jälkivalvonnan perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tilanne on parantunut.”

Tukes tutki kansanmaskien kemikaaleja viimeksi keväällä. Silloin tilanne markkinalla näytti Koiviston mukaan hyvältä. Lisäksi viime vuoden loppupuolella Tukes selvitti kansanmaskien suodatustehokkuutta ja hengitysvastusta. Tuolloin kansanmaskien ominaisuuksissa todettiin olevan paljon vaihtelua.

Tulli ei kerro tarkastusten määrää

Myös Tullista kerrotaan, ettei tarkastuksissa ole havaittu terveydelle vaarallisia kansanmaskeja. Puutteita ollut kuitenkin esimerkiksi maskeilta tarvittavissa asiakirjossa ja myyntipakkausten merkinnöissä, kertoo tulliylitarkastaja Sofia Lindbäck. Maskipakkauksista on voinut puuttunut vaikkapa suomen ja ruotsinkieliset tekstit.

Tullin maskivalvonta toimii Tullin valvontaosaston analyysi- ja tiedusteluyksikön tekemän riskianalyysin ja kansainvälisen riskitiedon perusteella. Lindbäckin mukaan maskivalvonta on osa normaalia tuotteiden valvontaa Tullissa, eikä siihen ole suunnattu erillistä henkilöstöä.

Suomeen saapui alkuvuodesta kuukausittain noin 91 miljoonaa erityyppistä maskia. Lindbäck ei kerro, kuinka suuren osan ulkomailta tulevista maskeista Tulli tarkastaa.