Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on käynnistänyt kahta omistamaansa yksityissairaalaa koskevan yritysjärjestelyn. Hyksin kliiniset palvelut Oy ja Orton Oy aiotaan yhdistää.

Hus hankki Hyksinin kokonaan omistukseensa viime syksynä. Koska sairaanhoitopiiri lisäksi omisti kokonaan Ortonin, oli jo viime syksynä ilmassa se, että yhtiöiden toimintaa on mahdollista tehostaa niiden yhteistyötä tiivistämällä.

Yhtiöiden toimintaprofilit eroavat jonkin verran toisistaan, mutta ainakin hallinnollisissa palveluissa, markkinoinnissa ja tukipalveluissa aiotaan etsiä synergiaetuja ja kustannussäästöjä. Tämän yhteistyön kehittämiseksi ja kummankin yhtiön kannattavuuden parantamiseksi Hus näkee tarpeelliseksi yhdistää yhtiöiden omistuspohjat.

Hus tilasi Deloitte Oy:ltä vaihtoehtotarkastelun yhtiöiden yhdistymisjärjestelyn toteuttamisesta. Selvityksessä tarkasteltiin yhdistymisen toteuttamista sekä sulautumisen että liiketoimintakaupan kautta.

Selvityksessä päädyttiin siihen, että yhdistymisen toteuttaminen sulautumisen kautta olisi verotuksellisesti liiketoimintakauppaa edullisempi, joskin haittapuolena prosessissa on sen pitkä kesto. Sulauttaminen vie 4–6 kuukautta.

Uuden yhtiön tavoitteeksi Hus on kirjannut kapasiteetin optimoinnin mahdollisimman hyvin ja joustavasti. Käytännössä syntyvän yksityissairaalan tiloja, osaamista ja palveluja voidaan tarjota sairaanhoitopiirin käyttöön tarpeen mukaan. Sama toimii toisinpäin. Husin vapaana olevaa kapasiteettia voidaan hyödyntää yksityissairaalassa.

Tavoitteena on hyödyntää Husissa olevaa erikoisosaamista laajasti siten, että se on eri sidosryhmien, niin julkisten kuin yksityisten, käytössä. Samalla se luo Husin osaajille motivoivia ja mielekkäitä lisäansaintamahdollisuuksia, mikä myös tukee erikoisosaamisen kehittämistä ja vahvistaa sairaanhoitopiirin asemaa kilpailussa asiantuntijoista.

Yhtiömuotoinen toimija on myös osa Husin valmistautumista sote-markkinan muutoksiin. Se mahdollistaa joustavan reagoinnin tilanteen niin vaatiessa.

Yhtiö pyrkii kannattavaan toimintaan ja sitä kautta tuottamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.