Suomen valtio ja Tampereen yliopisto perustavat kaupallisen rokotetutkimusyhtiön. Kansallisen rokotetutkimusyhtiön valmistelua on tehty Tampereen yliopiston, sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken syksystä 2019.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta erilliseen osakeyhtiöön siirtyvät rokotevalmistajien kanssa yhteistyössä toteutettavien kliinisten rokotetutkimusten rahoitus ja toiminnot.

Siirrettävät palvelut eivät sisällä THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Kansallista rokotusohjelmaa, rokotehankintoja ja rokotuksin ehkäistävien tautien seurantaa koskevat toiminnot jatkuvat THL:n Terveysturvaajat-osastolla.

Perustettava rokotetutkimusyhtiö on valtion erityistehtäväyhtiö, ja sen omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtiön osakkaina olisivat Suomen valtio ja Tampereen yliopisto.

”Yhtiön perustaminen vahvistaa suomalaista kliinistä rokotetutkimusosaamista. Jatkamme yhtiössä THL:n pitkää ja ansiokasta kliinisen rokotetutkimuksen perinnettä yhteistyössä rokotevalmistajien kanssa”, kertoo THL:n rokotetutkimuksia johtanut tutkimuspäällikkö Arto Palmu tiedotteessa.

Yhtiön perustaminen vahvistaa suomalaista kliinistä rokotetutkimusosaamista.

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajan Ilkka Herlinin mukaan erityistehtäväyhtiön perustaminen on strategisesti merkittävä avaus, jonka odotetaan osaltaan määrittävän suuntaa, johon suomalaisen kliinisen rokotetutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky tulevina vuosina kehittyy.

”Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskukselle on sen yli 15 vuoden toiminnan aikana rakentunut vahva kansainvälinen asema. Keskuksen toteuttamat kliiniset rokotetutkimukset ovat perustutkimuksesta ja soveltavasta tutkimuksesta erillistä kaupallista palvelutoimintaa ja tilaustutkimusta. Alan markkinoiden ja kilpailun nopeassa muutoksessa toiminnan jatkamista nykyisessä hallinnollisessa muodossa ei enää nähty riskienhallinta huomioiden mahdolliseksi", Herlin sanoo tiedotteessa.