Suomalainen Doctor Dogs Oy on aloittanut eläinavusteisen syöpäseulontapalvelun tarjoamisen suoraan kuluttajille.

Seulontatulos perustuu siihen, että koirat tunnistavat syövän hajuprofiilin virtsanäytteestä. Tutkimukseen tarvittava näytepakkaus tilataan yrityksen verkkosivuilta, ja näyte lähetetään yrityksen tiloihin.

Yrityksen mukaan näytteet tutkitaan kahdella koiralla. Kuluttaja saa tuloksen nähtäville muutaman arkipäivän kuluessa. Tulokset saa kirjautumalla verkkosivuille näytepakkauksen mukana tulleen yksilöllisen tunnuksen avulla.

Terveydenhuollon, tieteen ja viranomaisten suunnalta uuteen palveluun suhtaudutaan varauksellisesti.

Koirien käyttäminen syöpien tunnistamisessa on kiinnostanut tutkijoita pitkään. Jo julkaistuissa kansainvälisissä tutkimuksissa koulutetun koiran on sinänsä todettu pystyvän haistamaan syövän hyvinkin tarkasti. Näihin tutkimustuloksiin Doctor Dogs Oy viittaa markkinoinnissaan.

Koirien käyttöä syöpien toteamisessa tutkitaan parhaillaan lisää myös Suomessa. Doctor Dogs Oy ei liity mitenkään Helsingin yliopiston tutkimusryhmään, kertoo ryhmää johtava eläinlääkäri, dosentti Anna Hielm-Björkman.

– Me toimimme tutkimusaloitteisesti ja yhteistyössä ihmislääkäreiden kanssa, Hielm-Björkman sanoo.

Helsingin yliopiston tutkimuskumppanina on Hus Syöpäkeskus.

– Olemme Helsingin yliopiston hankkeessa yhtenä tutkimusyhteistyökumppanina, ja teemme puhtaasti tieteellistä tutkimusta selvittääksemme, riittääkö koirien hajuerottelukyky tunnistamaan syövän ihmisessä. Lähestymistapa on kiinnostava, mutta se, että sitä markkinoidaan valmiina testinä kuulostaa hurjalta, johtava ylilääkäri Johanna Mattson sanoo.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat todenneet koulutetun koiran tunnistavan syöpänäytteitä tarkasti. He ovat toisaalta myös havainneet, että on tiettyjä sairaustiloja, jotka koiran mielestä muistuttavat syöpää. Jos koiraa ei opeteta erottelemaan näitä näytteitä pois, se merkkaa herkästi turhan positiivisen vastauksen.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat työskennelleet monia vuosia osoittaakseen menetelmän tieteellisesti päteväksi. Suomessa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä yhtään syövän tunnistamiseen validoitua koiraa, Hielm-Björkman painottaa.

– Itse pidän ennenaikaisena tällaisen palvelun myymistä ja kyseenalaisena sitä, että koira tekee seulontaa ilman, että toiminnan takana on tutkimusta ja lääkärin osaamista.

Koira-avusteinen syöpäseulonta ei ole terveydenhuollon virallinen menetelmä. Tämän vuoksi viranomaisten on hankala ottaa toimintaan kantaa.

– Me valvomme terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eikä koira ole sellainen, ryhmäpäällikkö Kaisa Riala Valvirasta sanoo.

Riala toteaa, että koirien käyttö syöpäseulonnassa on kokeellista diagnostiikkaa.

– Tällaista tuotetta ei tunnisteta terveydenhuollon tavanomaiseksi toiminnaksi. Mikäli kuka tahansa kansalainen tekee tätä, niin palvelu on uskomushoidon tasolla. Siinäkin tapauksessa, että syöpäseulontaan käytettävän koiran haltija sattuisi olemaan terveydenhuollon ammattilainen, hänen tulee informoida asiakkaitaan siitä, että hän tuottaa kokeellista ja täysin epävirallista hoitoa, eikä hän tee sitä terveydenhuollon ammattihenkilön roolissa.

Suomen lain mukaan diagnoosin saa Suomessa tehdä vain lääkäri. Kuluttajille syöpäseulontaa tarjoava yritys ei kuitenkaan periaatteessa tee diagnoosia, vaan analysoi näytteitä.

– Koirien käyttöä syöpäseulonnassa ei ole todettu viralliseksi ja riittävän luotettavaksi menetelmäksi. Jos tällaista palvelua toteuttaa ansaintatarkoituksessa, niin yritys ei voi saada terveydenhuollon lupia. Mitä tahansa tuloksia palvelulla saadaankaan, ne eivät ole luotettavia diagnostisia tutkimustuloksia.

Doctor Dogs Oy: ”Euroopan ulkopuolella vastaava palvelu on jo tarjolla”

Doctor Dogs Oy:n verkkosivuilla kerrotaan, että yrityksen on perustanut Pinja Hovi, joka toimii yrityksen toimitusjohtajana ja myös kouluttaa syövän tunnistamisessa käytettäviä koiria. Hovi ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kuvakaappaus yrityksen verkkosivuista

Palvelun aloittamisesta kertovassa tiedotteessa Doctor Dogs Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Honkaniemi kertoo, että yrityksellä on yli 20 diagnostiikkakoiraa, jotka on koulutettu rinta- ja eturauhassyövän solunäytteillä. Hänen mukaansa koirat kuitenkin tunnistavat myös useita muita syöpiä. Yritys ohjeistaa sivuillaan positiivisen testituloksen saaneita asiakkaita ottamaan yhteyttä lääkäriin ja varaaman ajan diagnoosia varten.

Palvelusta lisätietoja antaa liiketoiminnan konsultti Markus Ohra-aho. Ohra-aho näyttää olevan Honkaniemen yhtiökumppani taloushallinnon palveluja tarjoavassa Sprintcccount-yrityksessä. Ohra-ahon mukaan Doctor Dogs Oy:n kanssa on sovittu, että he vastaavat palvelun lanseerauksesta.

Mediuutisten palvelusta tekemiin kysymyksiin Ohra-aho halusi vastata sähköpostitse.

Koirien käyttö syöpäseulonnassa ei ole terveydenhuollossa hyväksytty menetelmä. Mikä takaa testin luotettavuuden? Miksi päätitte lähteä tarjoamaan testiä jo nyt suoraan kuluttajille? Kuka kantaa vastuun mahdollisten väärien tutkimustulosten kohdalla?

– Koska koirien käyttö syövän esiseulonnassa ei ole terveydenhuollossa hyväksytty menetelmä, tarjoamme kuluttajille uuden keinon saada lisää tietoa omasta hyvinvoinnistaan. Euroopan ulkopuolella vastaava palvelu on jo tarjolla yksityisille.

Millaista yhteistyötä testin kehittämisessä on ollut terveydenhuollon kanssa? Onko kehittämiseen osallistunut terveydenhuollon ammattilaisia?

– Terveydenhuollon ammattilaisia ei ole osallistunut palvelun kehittämiseen. Koiran koulutuksesta vastaavat siihen erikoistuneet ammattilaiset. Koulutamme koiramme samoilla menetelmillä kuin huume-, pommi- ynnä muut viranomaiskäytössä olevat koirat, joita pidetään yleisesti luotettavina.

Suomessa on meneillään tieteellinen tutkimus aiheesta. Nämä koirat koulutetaan ja testataan siis tutkimuksessa, jossa toimitaan tieteen pelisääntöjen mukaan. Miten yrityksenne diagnostiikkakoirat on opetettu tunnistamaan syöpä? Millaisia opetusnäytteitä on käytetty ja mistä ne on saatu?

– Tieteellisiä tutkimuksia koirien käytöstä syöpäsairauksien tunnistamiseen on tehty jo yli 30 vuotta. Ne osoittavat kiistatta, että koira kykenee haistamaan syövän. Koiramme on koulutettu haistamaan syövän vapaaehtoisten antamista virtsanäytteistä.

Miten testi käytännössä toteutetaan? Kuka valvoo ja tulkitsee koiran tekemän seulontatuloksen?

– Hajuerottelu toteutetaan parhaiden tapojen mukaisesti. Koiranohjaaja vastaa koiran työskentelystä.

Miten varmistatte sen, että asiakkaan henkilötiedot ja tutkimustulos eivät yhdisty toisiinsa?

– Virtsanäytteet käsitellään anonyymisti.