Aivojen tasavirtastimulaation turvallisuudesta saatiin uutta näyttöä tuoreessa tutkimuksessa, jossa tasavirtastimulaation käytöllä ei havaittu vaikutusta elimistön aineenvaihduntaan.

– Tutkimuksessamme emme havainneet tasavirtastimulaation vaikuttavan yhteenkään yli sadasta tutkitusta molekyylistä, toteaa Aaron Kortteenniemi, tutkimuksen ensimmäisenä kirjoittajana toiminut tohtorikoulutettava.

Tulos oli yllättävä, sillä aikaisemmin tasavirtastimulaation on havaittu muuttavan esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaa ja stressihormonien tasoja. Sen on arveltu vaikuttavan esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaan siten, että on jopa pohdittu tasavirtastimulaatiota yhtenä mahdollisuutena diabeteksen hoidossa.

– Tuloksemme kuitenkin osoittaa, että mitattujen aineenvaihduntatuotteiden määrät eivät muutu potilashoidon näkökulmasta merkittävällä tavalla. Tämä puoltaa nykyistä näkemystä tasavirtastimulaatiosta turvallisena hoitomuotona myös aineenvaihdunnan näkökulmasta, Kortteenniemi sanoo.

Tutkimus julkaistiin 7. toukokuuta Frontiers in Psychiatry -sivustolla.

Aivojen tasavirtastimulaatio (transcranial direct current stimulation, tDCS) on menetelmä, jossa aivojen toimintaan pyritään vaikuttamaan johtamalla aivoihin heikkoa sähkövirtaa päänahalle asetettujen elektrodien avulla.

Aivojen tasavirtastimulaatio saattaa tulevaisuudessa tarjota uuden hoitomuodon tilanteisiin, joissa muut hoidot eivät tule kyseeseen.

Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen yhteistyönä tehtyyn tutkimukseen osallistui 79 tervettä, aikuista miestä, joista puolet sai tasavirtastimulaatiota ja puolet lumestimulaatiota.

Jokainen koehenkilö sai stimulaatiota viitenä peräkkäisenä päivänä. Verinäytteet otettiin analyysia varten kolme kertaa tutkimuksen aikana.

Jutun otsikkoa ja ingressiä on muutettu 12.5.2020 klo 17:54