Miten saisi tehokkaimmin pysäytettyä syöpäsolut?

Turun yliopiston professori Jukka Westermarck päätteli, että samalla tavalla kuin autojen vauhti saadaan pysähtymään: samanaikaisesti pitää sekä hillitä kaasupoljinta että lisätä jarrujen tehoa.

Syöpätutkijat ovat pitkään etsineet eri syöville juuri niihin vaikuttavia täsmälääkkeitä. Suurin osa täsmälääkkeillä tehdyistä kliinisistä kokeista on kuitenkin tuottanut pettymyksen. Niillä ei ole saatu merkittävää tehoa syövän hoidossa: suurimmaksi syyksi tähän on katsottu olevan syöpäsolujen kyky mukautua hoitoihin ja löytää tapoja kiertää lääkkeiden vaikutukset.

Nyt suomalaisten tutkijoiden johtama kansainvälinen yhteistyöhanke on paljastanut, että täsmähoidoissa on tähän mennessä jätetty huomioimatta mekanismi, joka määrittää syöpäsolujen vasteen suurimmalle osalle moderneista lääkkeistä.

Suurin osa täsmälääkkeistä toimii siten, että ne estävät solun sisällä olevia kinaasiviestintäketjuja, joiden aktiivisuus on lisääntynyt syöpäsoluissa ja tämä puolestaan kiihdyttää syövän pahanlaatuista käyttäytymistä, Westermarck kertoo tiedotteessa.

– Kinaasiverkostoja kuvaillaan usein syöpäsolujen kaasupolkimiksi ja on ajateltu, että niiden hillitseminen riittäisi syövän hoitamiseen, Westermarck sanoo.

Kinaaseilla on luontaiset vastavaikuttajansa, fosfataasit, jotka ovat ikään kuin soluviestinnän jarruja. Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa Turun yliopiston tutkijat onnistuivat osoittamaan, että syöpäsolujen jarrupolkimen tehoa lisäävä lääkeaine tehostaa merkittävästi täsmälääkkeen hoitovastetta keuhkosyövän hoidossa.

Tutkimusryhmä tutki, miten fosfataasi PP2A:n aktiivisuuden lisääminen vaikuttaa yli 200 täsmälääkkeen tehoon pahanlaatuisissa keuhkosyöpäsoluissa. Tulokset osoittivat syöpäsolujen tappavan tehon lisääntyvän suurimmalla osalla lääkkeistä, kun fosfataasia aktivoitiin.

Erityisesti keuhkosyöpien hoidossa tutkittujen MEK-kinaasiin vaikuttavien täsmälääkkeiden teho oli riippuvainen PP2A:n aktiivisuudesta.

Tutkimusryhmällä oli käytössään uudenlaisia suun kautta annosteltavia PP2A:n aktivisuutta lisääviä lääkemolekyylejä. Niitä annostelemalla tukijat pystyivät osoittamaan, että MEK-kinaasiestäjien vaikutus kokeellisiin keuhkosyöpäkasvaimiin muuttui syövän kasvua hidastavasta syöpäkasvaimien kokoa pienentäviksi.

Tutkimusryhmään kuulunut tutkija Otto Kauko näkee PP2A-jarrua aktivoivat lääkkeet täysin uutena mahdollisuutena syövän hoitoon.

– Nyt julkaistujen tulosten perusteella niitä käyttämällä voitaisiin mahdollisesti tehostaa useiden jo nyt käytössä olevien täsmälääkkeiden hoitovaikutusta, hän toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin heinäkuussa Science Translational Medicinessa.

Yhteistyöhankkeeseen kuului tutkijoita Turun yliopistosta ja Helsingin yliopistosta sekä yhdysvaltalaisista Case Western Universitysta ja Icahn School of Medicine at Mount Sinaista.