Alcohol and alcoholism –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että aminohappo l-kysteiinillä voidaan vähentää alkoholin nauttimisesta seuraavia krapulaoireita. Asiasta tiedottaa Helsingin yliopisto.

Krapulaoireita ovat pahoinvointi, päänsärky ja yleinen ahdistuneisuus. Nämä oireet aiheuttavat merkittäviä ongelmia maailmanlaajuisesti heikentyneen toimintakyvyn muodossa esimerkiksi työpaikoilla.

Kansanterveystieteen dosentti Peter Erikssonin johdolla suoritetussa tuplasokkotutkimuksessa koehenkilöt nauttivat alkoholia kolmen erillisen kokoontumisen aikana. Alkoholin lisäksi koehenkilöt nielivät tabletteja, jotka sisälsivät joko plasebon, 600 mg l-kysteiiniä tai 1200 mg l-kysteiiniä. Tabletit sisälsivät lisäksi vitamiineja. Koehenkilöiltä mitattiin kokoontumisten yhteydessä hengityksestä alkoholipitoisuus sekä alkoholin aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet. Tämän lisäksi he täyttivät alkoholin nauttimista seuraavana aamuna kyselykaavakkeet, joiden perusteella arvioitiin krapulaoireiden voimakkuutta.

L-kysteiini reagoi etanolin ensimmäisen metaboliitin asetaldehydin kanssa. Asetaldehydi on myrkyllinen tuote ja aiheuttaa suuren osan krapulaoireista sen lisäksi että on karsinogeeni. Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkittävä yhteys l-kysteiinin ja krapulaoireiden vähenemisen välillä. Sama vaikutus havaittiin kaikkien krapulaoiretyyppien kohdalla eli l-kysteeni helpotti päänsärkyä, pahoinvointia, stressiä ja ahdistusta.

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus maailmanlaajuisesti, jossa yksinkertaisen aminohapon kuten l-kysteiini on havaittu vähentävän krapulaoireita.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta tutkimukseen osallistuivat kemian osaston yliopistonlehtori Markus Metsälä ja maisteriopiskelija Joonas Salminen.