Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa on löydetty vakavia puutteita kemikaaliturvallisuuden arviointiin käytettävissä Stoffenmanager ja Advanced Reach Tool -malleista. Yliopiston tiedotteessa vaaditaan niiden käytön lopettamista lakisääteisissä kemikaaliturvallisuusarvioinnissa.

Euroopan Kemikaaliviraston suosittelemia malleja käytetään lakisääteisen kemikaaliturvallisuuden määrittämiseen työpaikoilla. Niillä siis käytännössä arvioidaan, mitkä ovat puitteet eri kemikaalien turvalliselle käytölle.

Ongelmia löytyi useita, ja Helsingin yliopiston tutkija Joonas Koiviston johtaman ylikansallisen tutkimuksen mukaan ne ilmenevät kaikissa käyttötilanteissa.

Yliopiston mukaan käytetyt mallit ovat epäfysikaalisia, koska mallit eivät noudata massan säilymislakia. Malleille asetettavat parametrit eivät myöskään huomioi syy-seuraussuhdetta kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa paikallista poistoilmaa lisätään, tulisi joko pienentää yleisilmanvaihdon poistovirtausta tai lisätä tuloilmavirtausta.

Lisäksi parametrien arvot valitaan osittain subjektiivisilla määritelmillä, eli valikoijan summittaisen valinnan tuloksena. Mallit on myös kalibroitu subjektiivisesti asetetuilla kertoimilla, jotka on määritetty sekoittamalla keskenään erilaisia altistusryhmiä. Sekaisin menevät siis esimerkiksi lääketeollisuus, leipomot ja rakennustyömaat.

Mallinnustavat eivät yliopiston mukaan täytä Euroopan Kemikaaliviraston asettamia vaatimuksia altistuksen arvioinnille. Nykyisillä mallinnustavoilla voidaan manipuloida melkein mikä tahansa altistumisluku käyttäjän toiveiden mukaan.

Mallien puutteet vaikuttavat yliopiston mukaan merkittävästi kemikaaliturvallisuuteen. Pelkästään Stoffenmanagerilla on yli 37 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sillä on tehty yli 310 000 kemikaaliturvallisuuteen liittyvää riskinarviointia vuoteen 2020 mennessä.

Tutkijat suosittelevat korvaamaan epäfysikaaliset mallit niin kutsutulla kaksilaatikkomallilla. Tämän mallinnustavan avulla kuvataan suurempaa pitoisuutta lähellä pistemäistä päästölähdettä ja huomioidaan, ettei massaa voi syntyä tai hävitä ilman syytä.

Puutteet löytänyt tutkimushanke on toteutettu Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen tutkimuslaitos Inarin yhteydessä.