Diabetesta sairastavat siirtyvät harvemmin ennenaikaisesti eläkkeelle kuin sitä sairastamattomat.

Ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyneidenkin keskuudessa diabetesta sairastavat pysyvät töissä keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin sitä sairastamattomat.

Näin todettiin Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jossa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa.

Tuloksia kuvaillaan yllättäviksi.

Diabeteksen vaikutuksia työuriin ei ole pystytty aiemmin arvioimaan näin pitkällä aikavälillä. Nyt laajaan Helsingin syntymäkohorttitutkimukseen perustuva aineisto valotti asiaa enemmän.

Eläkkeelle siirtymistä seurattiin tutkimuksessa vuosien 1971 ja 2011 välillä. Sinä aikana kohortista noin 63 prosenttia siirtyi työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeelle tai kuoli ennen eläkkeelle siirtymistä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 37 prosenttia.

Työuran aikana kohortista 7,5 prosentilla miehistä ja 4,3 prosentilla naisista löytyi sairaala-, avohoito- tai lääkerekisteristä merkintä diabeteksesta tai heille oli tehty diabeteslääkityksestä erityiskorvauspäätös.

- On kuitenkin muistettava, että joukossa oli varmasti niitä, jotka sairastivat diabetesta, mutta joita ei oltu diagnosoitu. On arvioitu, että diabeteksen alidiagnosointi on 20-50 prosentin luokkaa. Tyypin 2 diabetes todetaan usein terveystarkastuksessa tai se voi olla sattumalöydös, tutkijat muistuttavat tiedotteessa.