Tuhansia tieteellisiä artikkeleita on kadonnut internetistä taivaan tuuliin, koska digitaalisesta aineistosta ei ole otettu kunnon varmuuskopioita.

Aiheesta on tehnyt tutkimuksen Hankenin tutkija Mikael Laakso yhteistyössä Berliinin ja Göttingenin yliopistoissa toimivien kollegoidensa kanssa.

– Vapaa tiede ja täysin digitaalinen julkaiseminen tarvitsevat eri arkistointimenetelmät verrattuna aineistoon, joka painettiin ja ladottiin hyllyille, Laakso kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2000–2019 on kadonnut 176 journaalia ja niissä julkaistut artikkelit. Lähes 50:ssä eri maassa tuotettuja aineistoja haettiin useista suurimmista hakemistoista kuten Scopus, Ulrichsweb ja Open Access Journals ja jäljitettiin internetsivuja arkistoivan Wayback Machine -työkalun avulla.

Alun perin Laakso huomasi ongelman, kun hän vertaili itse julkaisemiaan artikkeleita eri tietokannoissa.

– Tiede on kokonaisuus, jossa uusi tieto rakentuu aiemman tutkimuksen päälle kuin rakennuspalikat. Jos perustasta yhtäkkiä puuttuu monta rakennuspalikkaa, joita ei voi tarkastella, heikentyy tieteellinen prosessi kokonaisuudessaan, Laakso sanoo.

Tiedotteen mukaan kenelläkään toimijalla ei ole vastuuta avoimen tutkimuksen arkistoinnista. Laakso toivoo, että tutkijat alkaisivat ainakin itse tallentaa julkaisunsa asianmukaiseen arkistoon saatavuuden, säilyvyyden ja näkyvyyden vuoksi.

Tutkimus on herättänyt keskustelua viime viikkoina ja aiheesta on kirjoittanut muun muassa CNN. CNN:n mukaan tutkimuksessa ei analysoida, miksi tietyt julkaisut katosivat, mutta se kertoo, että yli puolet kadonneista aineistoista käsitteli yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä.