Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja täsmennetty, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Kela.

Suomessa valmistellaan Omakanta-palveluun toteutettavaa sähköistä koronarokotustodistusta, josta näkyisi tieto henkilön saamasta koronarokotteesta. Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulisi ainakin seuraavat tiedot: tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä, tiedot annetusta rokotteesta, tiedot rokotteen antamisesta sekä todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotteen antaneen organisaation tiedot.

– Ensimmäisessä vaiheessa todistuksen saisi koronarokotuksesta. Tavoitteena kuitenkin on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen myös kaikista muista rokotuksista. Rokotustodistus voisi olla Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja se voitaisiin myös tulostaa paperille, tiedotteessa kuvataan.

– Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan rokotustodistuksen paperisena versiona rokotuksen antaneelta taholta. Omakannan rokotustodistus olisi tarkoitettu rokotetun henkilön omaan käyttöön. Henkilö voisi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttäisi.

Sähköinen koronarokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti, ja se pyritään saamaan käyttöön toukokuussa 2021. Sen tekninen toteutus edellyttää asiakastietolain tarkennusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tavoitteena on, että tekninen toteutus ja asetus olisivat valmiina alkukeväästä 2021.

– Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusta, jotta jatkossa kaikkia rokotuksia koskevat todistukset voisi saada suoraan Omakanta-palvelusta. Nykyisin paperisen todistuksen annetusta rokotuksesta saa halutessaan, kun sitä pyytää rokotuksen antavalta taholta.

Tällä hetkellä rokotustietoja tallennetaan Kanta-palveluihin erilaisilla tavoilla johtuen siitä, että kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä käytetään erilaisia potilas- ja asiakastietojärjestelmiä. Jotta sähköinen rokotustodistus voidaan ottaa käyttöön, on ensin varmistettava, että rokotustiedot tallennetaan Kanta-palveluihin kattavasti ja oikeassa muodossa.

”Tätä varten tulee suureen osaan käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin tehdä muutoksia tai ottaa käyttöön erillinen, Kanta-palveluihin liitetty sovellus rokotustietojen tallentamiseen. Organisaatiokohtaiset toteutustavat tarkentuvat koronarokotustodistushankkeen edetessä.”

Yksimielisyys käyttötilanteista puuttuu

EU:n ja WHO:n tasolla ei toistaiseksi ole yksimielisyyttä siitä, missä tilanteissa koronarokotustodistuksen käyttöä voitaisiin velvoittaa.

– Tällä hetkellä ei ole päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, missä koronarokotustodistusta vaadittaisiin.

– Suomi on mukana rokotustodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen koronarokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa koronarokotustodistusta voisi käyttää myös muissa maissa todistuksena, jos sitä niissä vaadittaisiin.

Lisäksi tavoitteena on, että rokotuksien lisäksi todistuksia voisi jatkossa saada myös esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista.

Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa THL. STM vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä

Kela toteuttaa rokotustodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.