Suomalaisten arviot hyvästä hoidosta ovat hieman laskeneet vuodesta 2015, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:in kyselystä.

Suurin tiputus kohdistuu kunnallisiin terveyskeskuksiin. Lasku hyvän hoidon arvioiden kohdalla on 12 prosenttiyksikköä. Vastaava luku yksityisten terveyskeskusten osalta on kahdeksan prosenttiyksikköä, yksityisten sairaaloiden kuusi prosenttiyksikköä ja julkisten sairaaloiden neljä prosenttiyksikköä.

Tällä hetkellä noin puolet suomalaisista kokee, että hyvää hoitoa saa kaikkialla. Eroja arvioissa syntyi, kun ihmiset arvioivat muita kuin itse käyttämiään palveluita.

Tämä näkyi siinä, että julkisia palveluita itse käyttävistä henkilöistä noin 60 prosenttia arvioi hyvien palveluiden kärjessä olevan julkiset sairaalat ja terveyskeskukset. Vastaavasti yksityisiä terveyskeskuspalveluita käyttävät korostavat juuri yksityisen tarjoavan hyvää hoitoa ja heistä vain yksi kolmesta listasi julkiset terveyskeskukset hyvän hoidon tarjoajaksi.

Valtaosa, yli 90 prosenttia vastaajista, oli vähintään melko tyytyväisiä yksityisiin terveyspalveluihin. Kunnallisiin terveyspalveluihin vähintään melko tyytyväisiä oli vajaat 80 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen osallistui yhteensä 1014 henkilöä.

LUE SEURAAVAKSI: