Suomalaisten omia mittaustietoja ei hyödynnetä terveydenhuollossa riittävästi, vaikka suurin osa suomalaisista suhtautuu positiivisesti MyDatan hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

Tämä selviää Kestävä terveydenhuolto -verkoston toteuttamasta ”Mydata terveydenhuollossa”-kyselystä. Sen mukaan ainoastaan 15 prosenttia on hyödyntänyt mittaamaansa tietoa terveydenhuollon käynnin yhteydessä.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia MyDatan käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. MyDatalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoa, jota henkilö kerää itse itsestään terveysteknologian avulla. Tämä tieto voi olla esimerkiksi älyrannekkeen avulla kerättyä tietoa fyysisestä aktiivisuudesta, palautumisesta tai unen laadusta.

Jopa kaksi kolmasosaa suomalaisista mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään, ja yli puolet on hyötynyt mittaamisesta. Eniten kansalaisia kiinnostaa mitata terveysteknologian avulla omaa fyysistä aktiivisuuttaan.

Kyselytutkimukseen vastanneista lähes 90 prosenttia on sitä mieltä, että jokaisella tulisi olla oikeus hallinnoida omaa terveystietoaan. Lähes yhtä moni on sitä mieltä, että kaiken terveystiedon tulisi kertyä samaan paikkaan.

Lähes kolme neljästä vastaajasta suhtautuu positiivisesti siihen, että MyDatan avulla on mahdollista ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestä.

MyDatan avulla on mahdollisuus lisätä yhteistyötä kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Se edellyttää kuitenkin uudenlaista osaamista myös terveydenhuollon ammattilaisilta.

Juttua on muokattu 15.8.kello 13.41., linkki tutkimuslähteeseen muutettu.