Suomalaisten biopankkien osuuskunta FINBB:hen on saatu mukaan kaikki julkiset biopankkitoimijat Suomessa. Kuuden suurimman sairaanhoitopiirin ja kuuden yliopiston lisäksi valtiollinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on liittänyt verkostoon oman biopankkinsa.

THL Biopankin mukaantuloa pidetään merkittävänä sysäyksenä osuuskunnan tavoitteelle luoda Suomesta maailman kärkimaa biopankkitoiminnassa.

Verkostoon liittymisen myötä THL Biopankin ylläpitämät näytteet ja niihin liittyvät näytteenantajien tiedot tulevat osaksi yhteistä suomalaista biopankkitarjoamaa.

– THL:n väestötutkimukset ovat kansallinen aarre, jonka näkyvyys ja saavutettavuus tutkijoille paranee FINBB:hen liittymisemme myötä. THL:n henkilökunnalla on myös arvokasta kokemusta kohorttitutkimusten tieteellisistä analyyseista, hallinnoinnista ja kokoamisesta, mikä vahvistaa FINBB:n jo ennestään vahvaa osaamiskokonaisuutta, toteaa THL Biopankin tieteellinen johtaja, tutkimusprofessori Markus Perola tiedotteessa.

THL Biopankin johtaja Sirpa Soini puolestaan kertoo, että biopankki on jo pitkään systemaattisesti pyrkinyt kehittämään laadukasta ja tietoturvallista biopankkitoimintaa monipuolisen yhteistyön ja kansainvälisten verkostojen kautta.

– Liittyminen biopankkien osuuskuntaan on luonteva osa toimintamme edelleen kehittämistä. On hienoa olla mukana rakentamassa kansallisesti vahvaa biopankki-infrastruktuuria.

FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti kertoo, että THL:n jäsenyyden myötä kaikkien julkisten biopankkitoimijoiden näyte- ja tietokannat voidaan valjastaa palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä tutkimusta ja tulevaisuuden hoitomuotojen löytämistä.

– THL Biopankki on yksi Suomen johtavista biolääketieteellisen tutkimuksen toteuttajista, ja sen tutkimusresurssit ovat koko verkoston vahvuuden kannalta olennaiset.

Lue aihepiiristä lisää: