Suomesta lähtöisin oleva infektiotautien ja bakteerien diagnostiikkayritys Mobidiag kertoo myyneensä Suomeen jo noin parikymmentä diagnostiikkalaitetta koronaviruksen testaamiseen. Lisäksi yksi jo entuudestaan Suomeen asennettu Mobidiagin laite voidaan sekin pian valjastaa COVID-19 viruksen testaukseen.

– Olemme merkittävästi lisäämässä Suomen testauskapasiteettia, kertoo Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen.

Tenkasen mukaan Mobidiagin laitteilla voidaan parin viikon kuluessa testata lähes 4500 henkeä koronavirustartunnalta päivässä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomen koronaviruksen testauskapasiteetti on nyt 2500 testiä vuorokaudessa.

Mikäli siis Mobidiagin diagnostiikkalaitteiden käyttöönotto toteutuu yhtiön arvion mukaisesti, Suomen koronaviruksen testauskapasiteetti kasvaa lähiviikkoina yksin Mobidiagin laitteiden ansiosta lähes 7000 testiin päivässä.

– Tässä on oletuksena, että testejä ajetaan kolmessa vuorossa ja 20 tuntia vuorokaudessa, Tenkanen kertoo.

Mobidiagin diagnostiikkalaitteiden testaus pohjautuu PCR-testaukseen, jossa koronavirustartunta voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa.

Mobidiagin COVID-19 koronavirustestaukseen soveltuvia diagnostiikkalaitteita ovat ostaneet sekä julkiset että yksityiset toimijat.

– Olemme tuomassa kahta molekyylidiagnostiikan testiä ulos. Toinen niistä on Amplidiag, joka on kehitetty isoille sairaalalaboratorioille. Sitten meillä on Novodiag, jonka voi viedä pienempiin yksiköihin, Tenkanen kertoo.

Amplidiagilla voi testata kerralla 48 koronavirusnäytettä ja Novodiagilla neljä. Amplidiagilla testitulokset saadaan kolmessa tunnissa ja Novodiagilla tunnissa.

Pieni Novodiag diagnostiikkalaite sopii esimerkiksi pieniin kaupunkeihin, joihin ison mittakaavan laitteet eivät sovellu.

– Novodiagilla on helppo analysoida koronanäytteitä nopeasti ja paikallisesti. Näytteitä ei tarvitse lähettää myöskään eteenpäin, Tenkanen kertoo.

Molemmat laitteet ovat pitkälle automatisoituja, eikä näytteiden analysointi vaadi niissä runsaasti aikaa vievää ja riskialtista käsityötä.

Amplidiageja ollaan parhaillaan asentamassa Suomeen kuusi kappaletta. Novodiageja on sen sijaan tilattu jo neljätoista kappaletta. Tenkanen kertoo, että laitteita voidaan tarvittaessa asentaa vieläkin enemmän ja laitteiden kysyntä on kovaa.

Tenkanen kertoo, että molempien laitteiden tuotekehitys on ollut pitkä ja kallis prosessi, jota ovat rahoittaneet esimerkiksi Euroopan Investointipankki (EIP), Tekes ja Finnvera.

– Vaikka moni ei meitä Suomessa tunne, niin uskon, että tässä on ollut käynnissä yksi meidän alan suurimmista kehitysprojekteista. Diagnostiikkalaitteidemme ja testiemme kehitykseen on jo investoitu 110 miljoonaa euroa tähän mennessä, Tenkanen kertoo.

Yksi Amplidiag-diagnostiikkalaitteen hankkineista on lääkärikeskus Mehiläinen, joka aikoo aloittaa COVID-19 -näytteiden testauksen Amplidiagilla pienimuotoisesti jo ensi viikon maanantaina, kertoo Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.

– Lähdimme tähän mukaan, koska Mobidiag Oy on kotimainen yritys, mikä tarkoittaa sitä, että tuotanto ja huoltovarmuus on taattu, Hotakainen kertoo.

Amplidiag mahdollistaa Mehiläisessä koronavirusnäytteiden testaamisen nopealla aikataululla, kun nyt lääkärikeskus on riittävän testauskapasiteetin turvaamiseksi lähettämässä näytteet tuhansien kilometrien päähän Etelä-Koreaan. Amplidiagin avulla Mehiläinen voi testata omissa tiloissaan 480 koronavirusnäytettä vuorokaudessa.

– Amplidiagin ansiosta voimme saada koronavirustestin tulokset nopeasti kiireellisissä tapauksissa, Hotakainen sanoo.

Amplidiagin etu on Hotakaisen mukaan myös se, että pitkälle automatisoidun analyytiikkaprosessin ansiosta tartuntavaarallisia näytteitä ei tarvitse esimerkiksi availla, mikä parantaa hoitohenkilökunnan turvallisuutta.

Mehiläinen on tilannut Mobidiagilta myös pienemmän kapasiteetin Novodiag-laitteita.

Tenkanen korostaa, että koronaviruksen testauskapasiteetin lisäämisessä on tärkeää koko testaukseen tarvittavan tuotantoketjun turvaaminen, mikä ei tässä ajassa ole lainkaan itsestään selvää.

– Peli on testaukseen tarvittavien tuotteiden markkinoilla tällä hetkellä erikoista, emmekä toimi normaalissa ympäristössä, Tenkanen sanoo.

Koronaviruksen testaaminen ei Mobidiaginkaan korkean teknologian tuotteilla nimittäin onnistu ilman, että niinkin yksinkertaisia välineitä, kuten muovisia näyteputkia ja -tikkuja, on riittävästi saatavilla.

Esimerkiksi näytetikuista on jo ollut pulaa, ja Mobidiagin on pitänyt hyödyntää niiden saatavuuden turvaamisessa kansainvälisiä kontaktejaan.

– Löydettiin 600 000 näytetikkua Kiinasta. Näytetikut eivät ole mikään normaali bisnes, Tenkanen toteaa.

Tenkasen mukaan Suomessa on tähän mennessä ymmärretty hyvin, miten tärkeää koko tuotantoketjun turvaaminen on, ja lääketieteen toimijat tekevät siinä kulissien takana paljon yhteistyötä.

– Yhteistyö toimijoiden välillä on tärkeää, koska eri toimijoilla on eri kontaktit, Tenkanen kertoo.

Yrityksenä tuotantoketjun turvaamisessa Mobidiagin etu on, että se valmistaa omassa PCR-diagnostiikassaan tarvittavat entsyymit itse.

– Nämä kemialliset yhdisteet valmistetaan Espoon Keilaniemessä, jota ei ehkä monet yhdistä tällaiseen tuotantoon, Tenkanen sanoo.

Itse Novodiag ja Amplidiag valmistetaan puolestaan Ruotsissa.

Tenkanen muistuttaa, että vaikka Mobidiag on haalinut isot varastot koronavirustestauksessa tarvittavia välineitä ja sen kapasiteetti valmistaa diagnostiikkalaitteitaan on hyvä, ei yritys mitenkään pysty vastaamaan sen kohtaamaan suureen kysyntään. Näin ollen, jos Mobidiag ajattelisi diagnostiikkalaitteidensa myynnissä pelkkää liikevoittoa, ei laitteita ehkä riittäisi pieneen Suomeen.

– Olemme vahvasti mukana kansallisessa turvaamisessa. Nyt täytyy ajatella muutakin kuin rahaa, Tenkanen sanoo.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.