Vain joka kolmas suomalainen on tyytyväinen kehoonsa, selviää kahdeksassa Euroopan maassa toteutetussa kyselytutkimuksessa. Tyytyväisimpiä kehoonsa ovat saksalaiset, joista lähes 60 prosenttia kertoo olevansa täysin tai osittain tyytyväinen kehoonsa. Saksalaisten ohella tyytyväisimpiä kehoonsa ovat italialaiset.

Kyselyssä selvitettiin eurooppalaisilta paitsi omassa kehossaan viihtymisestä, myös sitä, haluaisivatko he muuttaa jotakin kehossaan. Kolme viidestä haluaisi tehdä muutoksia kehoonsa.

Suomessa 40 prosenttia naisista ei viihdy kehossaan. Miehillä vastaava luku on noin 30 prosenttia. Selvityksen mukaan Suomessa 45–54-vuotiaat ovat kaikkein tyytymättömimpiä, kun taas 18–24-vuotiaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä kehoonsa.

Kolme viidestä suomalaisesta haluaisi muokata ulkonäköään. Yli 70 prosenttia ikäryhmän 24–54-vuotiaista haluaisi muuttaa jotain asiaa kehossaan. Selvityksen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että monet yli 55-vuotiaat ovat jo sujut kehonsa kanssa, 52 prosenttia yli 55-vuotiaiden ikäryhmästä haluaisi muuttaa jotakin kehossaan.

Joka kolmas eurooppalainen on joutunut body shamingin eli fyysiseen ulkonäköön kohdistuvan syrjinnän uhriksi. Yleisintä se on Suomessa (40 prosenttia) ja pienintä Saksassa (25 prosenttia). Tanskassa 28 prosenttia on joutunut sen kohteeksi.

Tutkimus osoittaa, että body shamingin uhrit ovat joutuneet kohteeksi useita kertoja. Vain 6 prosenttia body shamingin uhreista ilmoittaa tapauksia olleen vain yhden, kun taas 36 prosenttia on joutunut kärsimään body shamingista yli kymmenen kertaa elämänsä aikana.

Uhriksi joutuneista 45 prosenttia kertoo body shamingia heihin kohdistaneen olleen työtoveri, kun taas joka neljäs on kokenut body shamingia ystävänsä taholta.

Kyselytutkimuksessa olivat mukana Italia, Espanja, Saksa, Ranska, Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja. Ihmisiltä kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat kehoihinsa ja onko heillä kokemusta body shamingista.

Tutkimus perustuu yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 26.–28. huhtikuuta 2019. Vastaajista 2064 oli Saksasta, 1017 Espanjasta, 1030 Italiasta, 1024 Ranskasta, 1039 Tanskasta, 1017 Ruotsista, 1007 Suomesta ja 1008 Norjasta.

YouGov on kansainvälinen tietojen keräykseen ja analysointiin keskittyvä konserni, jonka ydintoimintaa ovat mielipidekyselyt. YouGovilla on 30 toimipaikkaa 20 maassa, ja paneelin jäseniä 38 maassa.

Lue myös: Ylipaino lisää nuorten yksinäisyyttä ja kiusatuksi tulemista – Ylipainon varhaiseen ehkäisyyn pitäisi puuttua

"Tupakoinnin lopetus on laihtumista helpompaa"