Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja Tampereen yliopistosta muodostuvalle Tays Syöpäkeskukselle on myönnetty eurooppalainen OECI Cancer Center -status, Tays kertoo.

Vertaisarvioinnissa käytiin läpi Taysin syövänhoidon ja syöpätutkimuksen kokonaisuus. Arvioinnissa perehdyttiin diagnostiikkaan ja leikkaushoitoon sekä syövän lääke- ja sädehoitoon. Myös seuranta, syövän ennaltaehkäisy ja hoidon laatu kuuluivat arviointikohteisiin. Yhtenä osana arvioitiin myös opetusta sekä tutkimusyhteistyön laajuutta muun muassa perustutkijoiden ja kansainvälisten sairaaloiden kanssa.

Arvioinnissa Tays Syöpäkeskuksen vahvuutena pidettiin yhteistyötä kansainvälisessä syöpätutkimuksessa ja koulutuksessa. Syöpäkeskuksen sisäisessä toiminnassa arvostettiin moniammatillisuutta, joka ulottuu myös terveyskeskuksiin, mistä on erinomaisena esimerkkinä hyvin toimiva palliatiivinen hoitoketju.

Tays Syöpäkeskus tavoittelee seuraavaksi vielä korkeampaa Comprehensive Cancer Centre -sertifikaattia.

– Tays Syöpäkeskuksen todettiin jo nyt olevan todella lähellä OECI Comprehensive Cancer Centre -statusta, mutta sen myöntäminen edellyttää nykyistä korkeampaa kliinisten syöpätutkimusten määrää, toteaa ylilääkäri Annika Auranen Tays Syöpäkeskuksesta tiedotteessa.

– Olemme Taysissa vastanneet tähän tarpeeseen perustamalla ensimmäisenä yliopistosairaaloista syöpälääketutkimusyksikön, joka mahdollistaa uusien lääkkeiden käytön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimusyksikön ansiosta Syöpäkeskukselle on rakentunut laaja kansainvälinen verkosto, jota hyödynnetään kliinisten syöpätutkimusten lisäämisessä.

OECIn laatusertifikaatti on toistaiseksi myönnetty 37 eurooppalaiselle syöpäkeskukselle, näistä viisi on Pohjoismaissa. Taysin kanssa samana päivänä vastaavan laatusertifikaatin sai myös Turun yliopistollinen sairaala.

Lue myös: