Suomalaiset luottavat muita eurooppalaisia enemmän koululääketieteeseen. Asia selviää STADA Health Report 2020 kyselystä, johon vastasi yli 24 000 ihmistä 12:sta eri maasta.

85 prosenttia suomalaisista luottaa lääkärien vastaanotoilla ja sairaaloissa tarjottavaan koululääketieteeseen. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin kaikissa tutkituissa maissa, joissa keskimäärin lääketieteeseen luotti 70 prosenttia ihmisistä.

Vain yksi kymmenestä suomalaisesta sanoi haluavansa pysyä ajan tasalla niin sanotuista vaihtoehtoisista hoitomuodoista kuten homeopatiasta tai akupunktiosta vaikka luottavatkin koululääketieteeseen. Kaikista eurooppalaisista näin ajatteli 18 prosenttia. Suomen luku oli alhaisin yhdessä Iso-Britannian kanssa.

Suomalaiset etsivät lääkeinformaatiota, kuten esimerkiksi tietoa haittavaikutuksista, lääkevalmistajien verkkosivuilta eniten (30 prosenttia) tutkituista kansallisuuksista, kyselyn keskiarvon oli 14 prosenttia. Yleisesti ottaen, kolme viidestä suomalaisesta etsii lääkeinformaatiota internetistä. Suomi oli tässä heti toisena Venäjän (61 prosenttia) jälkeen, reilusti keskiarvon (39 prosenttia) yläpuolella. Suomalaiset luottavat eniten viranomaisten julkaisemiin terveysaiheisiin verkkosivuihin, joihin luottaa 69 prosenttia suomalaista.) Myös apteekkien verkkosivuja (45 prosenttia) ja tuotesivustoja (41 prosenttia) pidettiin melko luotettavina.

Melkein yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kannattaa pakollisia rokotuksia jääden rokotemyönteisyydessä jälkeen ainoastaan Espanjasta, missä pakollisia rokotuksia kannattaa 94 prosenttia ihmistä. Tutkittujen maiden keskiarvon oli 82 prosenttia. Rokotteiden haittavaikutuksista oli huolissaan ainoastaan seitsemän prosenttia suomalaisista, kun taas vain kaksi prosenttia ei uskonut rokotteiden toimivan lainkaan tai koki pakolliset rokotteet holhoavina.

Suomalaisten tiedoissa rokotteista on kuitenkin aukkoja. Enemmän kuin viidennes suomalaista uskoo virheellisesti, että norovirukseen on olemassa rokote. Tämä on suurin luku kaikista tutkituista maista. Lisäksi yksi kymmenestä suomalaisesta uskoo, että Aidsia vastaan on olemassa rokote, tämä osuus on myös suurempi kuin missään muussa tutkitussa maassa. Suomalaiset vaikuttaisivat myös olevan vähemmän tunnollisia rokotteidensa suhteen. Vain 23 prosenttia suomalaisista sanoo tarkistaneensa rokotuskorttinsa viimeisten kuukausien aikana.

Tutkimuksessa kysyttiin myös halukkuudesta käyttää teknologiaa terveysasioiden hoidossa. 81 prosenttia suomalaisista suhtautui etälääkärikäyntiin myönteisesti ja 49 prosenttia tiesi, että myös reseptilääkkeitä voi tilata verkosta. Harvempi oli kuitenkaan hyödyntänyt mahdollisuutta.