BMJ Open -tiedelehdessä julkaistu tutkimus avaa Suomen suolistosyövän seulontaohjelman suunnittelua sekä seulonnan ensimmäisen pilottivuoden tuloksia.

Kahdeksan kymmenestä seulontaan kutsutusta teki testin. Seulonnassa löydettiin 37 suolistosyöpää ja 116 adenoomaa eli syövän esiastetta.

Suolistosyövän seulontapilotti osoitti, että seulonta toimii Suomessa hyvin. Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala on tyytyväinen, että seulontaan osallistuneiden osuus kohosi ensimmäisenä vuotena keskimäärin 79 prosenttiin.

– Naiset tosin ovat selvästi miehiä hanakampia palauttamaan postitse saamansa seulontatestin. Naisten osallistumisaktiivisuus oli seulonnan ensimmäisenä vuotena 83 prosenttia ja miehillä 75 prosenttia. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset osallistuvat suolistosyövän seulontaan ahkerasti, Sarkeala sanoo tiedotteessa.

Suolistosyövän seulontaohjelma perustuu kahden vuoden välein tehtävään FIT-testiin, jolla tutkitaan ulostenäytteen veripitoisuutta. Aiemmin suolistosyöpää on Suomessa seulottu gFOBT-veritestillä. FIT-testi on nykyisin yleisimmin käytetty seulontamenetelmä Euroopassa.

– FIT- ja gFOBT-seulonnat eroavat toisistaan siinä, että FIT tunnistaa ihmisveren, minkä vuoksi ennen seulontatestiä ei tarvita ruokavaliorajoituksia. Lisäksi FIT-testissä tarvitaan vain yksi näyte ja sen ottaminen käy helposti, Sarkeala sanoo.

Aiemmissa gFOBT-seulontaa koskevissa tutkimuksissa miesten on todettu hyötyvän suolistosyövän seulonnasta naisia enemmän. Suomessa seulontaohjelma pyritään toteuttamaan siten, että seulonta toimii molemmilla sukupuolilla mahdollisimman hyvin. Siksi esimerkiksi positiivisen FIT-testituloksen kynnysarvo on säädetty naisille ja miehille erilaiseksi. Vastaavan strategian on Euroopassa aiemmin valinnut vain Ruotsi.

– Miehiltä tulisikin löytyä enemmän adenoomia ja syöpiä kuin naisilta, sillä syöpäilmaantuvuus on miehillä korkeampi. gFOBT-testillä ero oli kuitenkin paljon isompi kuin sukupuolten ero taustariskissä. Meidän tutkimustuloksissamme ero löydöksissä ja jatkotutkimuksiin lähetettyjen osuuksissa kapeni, mutta seulonta ei miehillä toiminut vielä optimaalisesti. Testin herkkyystasoa miehillä laskettiinkin jo vuonna 2020.

– Tutkimuksemme mukaan FIT-seulonta voi toimia molemmilla sukupuolilla paremmin kuin gFOBT-seulonta.

Suolistosyövän seulonta alkoi Suomessa uudestaan vuonna 2019 yhdeksässä pilottikunnassa. Aiempi, vuosina 2004–2016 käynnissä ollut gFOBT-testiin perustunut seulontaohjelma keskeytyi sen jälkeen, kun lyhyen seuranta-ajan tutkimustulokset julkaistiin ja niissä saatiin viitteitä miesten ja naisten välisestä erosta seulonnan vaikuttavuudessa.

Seulontapilotissa kohderyhmänä ovat olleet pilottikuntien 60-, 62-, 64- ja 66-vuotiaat naiset ja miehet. Vuonna 2019 seulontaan kutsuttiin lähes 28 000 ja siihen osallistui noin 22 000 henkilöä.

Seulontapilotti on yhä käynnissä ja mukana on tällä hetkellä kaksitoista kuntaa. Valtakunnallinen seulontaohjelma alkaa vuonna 2022.