Uudessa tutkimuksessa tunnistettiin merkkejä mikrobeista, jotka ennustivat tyypin 2 diabeteksen puhkeamista 16 vuoden seurannan aikana laajassa väestöotoksessa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kohdennettuja koneoppimismalleja, joilla tunnistettiin suolistomikrobiston koostumus, joka ennakoi kohonnutta tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Tutkijat tunnistivat kuusi bakteeriryhmää Lachnospiraceae-heimon lajeista ja sen lähisukulaisista, jotka olivat yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen seurannan aikana.

”Itä- ja länsisuomalaisten tiedetään eroavan toisistaan perimältään ja elintavoiltaan, ja nämä erot näkyvät myös heidän terveydessään. Eroista huolimatta tutkimuksessa tunnistetut mikrobit olivat yhteydessä taudin ilmaantuvuuteen koko Suomessa”, toinen tutkimusartikkelin pääkirjoittajista, tutkijatohtori Matti Ruuskanen Turun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Ruokavaliolla on merkitystä

Toinen pääkirjoittajista, tutkijatohtori Pande Erawijantari sanoo, että näiden suolistobakteerien osuuksien on aiemmin havaittu kasvavan diabeteksen ja muiden metabolisten sairauksien, kuten rasvamaksan, seurauksena. Ne vaikuttavat myös olevan ainakin osittain yhteydessä ravinnon laatuun.

Tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa kuvaa ruokavalion, metabolisten sairauksien ja aikuisiän diabeteksen välisistä yhteyksistä, joihin vaikuttavat osaltaan myös suoliston mikrobit.

Riskitekijät ennakoivat taudin ilmaantumista

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa ympäri maailmaa. Sairaus vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun ja se on myös tunnistettu vakavaksi ja kalliiksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Aikuisiän diabeteksen ehkäisy ja hoito ovat siksi erittäin tärkeitä tutkimuskohteita.

”Yksi tapa estää taudin kehittyminen on sen merkkien tunnistaminen jo aikaisessa vaiheessa, jotta ehkäisevät toimenpiteet, kuten elintapojen muutos, voitaisiin aloittaa”, Ruuskanen sanoo.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu tyypin 2 diabeteksen kehitykselle useita riskitekijöitä, kuten perimä, elintavat ja ympäristön vaikutukset. Myös suolistomikrobiston koostumuksella on havaittu olevan yhteys tautiin, mutta aiemmat tutkimukset ovat pääosin havainnoineet vain eroja terveiden koehenkilöiden ja aikuisiän diabetesta jo sairastavien ihmisten välillä.

”Uuden tutkimuksen tulokset parantavat kuvaa tyypin 2 diabeteksen riskitekijöistä, sekä mahdollisesti auttavat tulevaisuudessa entistä parempien hoitokeinojen kehityksessä”, Erawijantari visioi.

Pitkä seuranta

Analyysit toteutettiin tutkimalla ulostenäytteitä laajassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa FINRISK 2002 -väestökohortissa. Näytteenoton aikana kohortin yli 5 000 osallistujasta kerättiin kattava määrä terveystietoja, ja taudin esiintyvyyttä seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 16 vuoden ajan.

Näin oli mahdollista tunnistaa alun perin terveiden osallistujien näytteistä merkkejä mikrobeista, jotka ennustivat tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta.

Tutkimuksen toteuttivat Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lue seuraavaksi: