Keski-Suomen keskussairaalan sairaanhoitaja Teija Neuvonen-Matilainen on Suomen ensimmäinen ERAS-hoitaja. Hän huolehtii suolistokirurgisten potilaiden hoidossa käytettävän ERAS- (Enhanced recovery after surgery) eli nopean tai optimaalisen toipumisen mallin toteutumisesta. ERAS-hoito on lyhentänyt hoitoaikaa sairaalassa seitsemästä päivästä kolmeen päivään.

Perinteisesti suolistokirurgiset potilaat on hoidettu vuoteeseen, eivätkä he ole saaneet syödä useaan päivään leikkauksen jälkeen. Uudessa hoitomallissa hoitofilosofia on toinen ja toipuminenkin on nopeampaa.

ERAS-mallissa potilas istuu jo ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä ruokasalissa syömässä tavallista ruokaa ja liikkuu vapaasti. Keskeisintä hoitomallissa on potilaan hyvä ohjeistus ennen leikkausta ja asianmukainen kivunhoito leikkauksen jälkeen, kertoo KSSHP:n erikoislääkäri, gastrokirurgi Anu Ehrlich tiedotteessa.

Suomen eri sairaaloilla, kuten Jorvissa ja Lahdessa, on ERAS-vastuuhoitajia, mutta virallista ERAS-hoitajaa ei ole muualla kuin Keski-Suomen keskussairaalassa.

– ERAS-hoitajana perehdytän hoitohenkilöstön hoitomallin periaatteisiin ja kehitän toimintaa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa sekä huolehdin soitoista potilaille leikkauksen jälkeen, kertoo Neuvonen-Matilainen tiedotteessa.

Hoitomallin toteutuminen vaatii ylläpitoa, koska hoitohenkilöstön vaihtuvuus on suurta, eikä uusi hoitaja välttämättä tunne ERAS-mallia. Jokainen on perehdytettävä hoitomalliin. Ylläpidon kannalta keskeinen asia on hyvä ERAS-hoitaja, joka pitää säännölliset tiimipalaverit, järjestää koulutusta ja kehittää toimintaa.

– Olen esimerkiksi laatinut selkeän ohjeistuksen, mitä potilaalta kysytään leikkauksen jälkeisessä soitossa. Pääalueet ovat muun muassa ravitsemus, liikkuminen ja lääkitys, toki potilaskohtaisesti soveltaen, Neuvonen-Matilainen kertoo.

Seuraavaksi huomio kiinnitetään potilasohjausmateriaaleihin. Suunnitteilla on mobiiliversio oppaasta, mutta myös paperista opasta tarvitaan. Tavoitteena on myös yhteistyö terveyskeskusten kanssa, jotta potilas pääsee tutustumaan hoitopolkuun mahdollisimman pian ja valmistautumaan leikkaukseen hyvissä ajoin esimerkiksi lopettamalla tupakoinnin ja kiinnittämällä huomiota hyvään ravitsemukseen.