Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on vuoden loppua kohti edelleen lisääntynyt. Niitä on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla, kertoo Huoltovarmuuskeskus.

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesityksiin.

STM on tähän mennessä tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle kymmenen hankintaesitystä.

Suojavarusteita on tämän vuoden aikana hankittu yli miljardi kappaletta. Kotimainen tuotanto toimii, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti, kertoo Huoltovarmuuskeskus.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin miljoona kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 8 000 ̶ 10 000 kappaletta vuorokaudessa ja suojavaatteita noin 60 000 ̶ 80 000 kappaletta vuorokaudessa.

Erilaisten tarvittavien suojainten riittävyys on hyvä. Riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti.