Sosiaali- ja terveysministeriö (STM ) pitää kiinnostavana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ehdotusta koronapassin käytön laajentamisesta hoitoalalle.

THL ehdottaa lausunnossaan, koronapassin käytön laajentamista tiettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työkelpoisuuden varmentamiseen, eli työntekijän rokotestatuksen tarkistamiseen rajatuissa hoiva- ja hoitoalan tehtävissä.

THL on jo aiemmin pitänyt ongelmallisena sitä, ettei koronarokote ole mainittu laissa influenssarokotuksen tavoin.

STM pitää ehdotusta kiinnostavana.

”Lausunnon mukaan koronapassin laajentaminen voisi olla nopea tapa suojata hoidettavia henkilöitä ja kollegoita koronavirustartunnalta. THL:n ehdotus on kuitenkin puutteellinen ehdotetun ratkaisun säätämisen mahdollisuuksista. Esitys ei sisällä kunnollista arviointia ehdotuksen lainsäädännöllisistä reunaehdoista. Kyse on periaatteellisesti laajakantoisesta asiasta, jossa on punnittava yhtäältä myös hoito- ja hoivahenkilön oikeuksia sekä työoikeudellisia kysymyksiä”, ministeriö kuitenkin toteaa tiedotteessaan.

STM nostaa esiin kysymyksen, miten kävisi työntekijän, jolla ei ole koronapassia.

”Koronapassisääntelyn laajentaminen hoito- ja hoiva-alan työntekijöihin edellyttää kokonaisuuden arviointia yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon, henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojan näkökulmasta. Perusoikeutena on turvattu myös elinkeinonvapaus ja oikeus työhön. Koronapassisääntely sisältää oikeuden henkilön terveystietojen käsittelyyn, minkä vuoksi asiaa tulee arvioida myös yleisen tietosuoja-asetuksen sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain näkökulmasta”, STM toteaa.

”Mikäli passisääntely laajennettaisiin hoiva- ja hoitoalan henkilöstöön, tulisi arvioida sääntelyn vaikutuksia ja seurauksia, kuten esimerkiksi sitä, mitä työntekijälle seuraisi siitä, ettei hänellä olisi passia ja miten toimittaisiin tilanteessa, jossa työntekijällä ei olisi terveydellisistä syistä mahdollisuutta ottaa rokotetta”, STM jatkaa.

LUE MYÖS: