Kuntien on jatkossa selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuutta osallistua koronavirusrokotuksiin, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi, linjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Valtioneuvosto päätti torstaina vapaaehtoisista koronarokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen ensimmäisen pykälän muuttamisesta.

Muutoksen tavoitteena on esimerkiksi vapauttaa kuntien rokotustoiminnassa olevaa henkilöstöresurssia muihin tehtäviin. Lisäksi muutoksella pyritään edesauttamaan sitä, että tehosterokotuksia päästäisiin antamaan mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on myös edistää rokotuskattavuutta työikäisen väestön keskuudessa.

Asetuksen muutoksella ei säädetä uusista tehtävistä kunnille tai työterveyshuollolle.

Kunnalla on jo voimassa olevien säännösten mukaan järjestämisvastuu rokotusten järjestämisestä ja työterveyshuollolla on oikeus osallistua koronavirusrokotusten toimeenpanoon, STM muistuttaa.

Kuntalain mukaan kunta voi itse selvittää työterveyshuollon osallistumismahdollisuudet tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Asetus tulee voimaan perjantaina 17.12.2021.