Uudistuksen taustalla on järjestöjen rahoitusmallin muuttuminen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia koskevat asetukset on tarkoitus yhdistää ja päivittää siten, että uusi asetus tulisi voimaan yhtä aikaa järjestöjen uuden rahoitusmallin kanssa vuoden 2024 alusta alkaen. Aiemmin rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetut avustukset siirtyvät tuolloin valtion yleiskatteelliseen budjettirahoitukseen.

Rahoitusasetuksen sisällölliset muutokset ovat vähäisiä verrattuna nykyiseen sääntelyyn ja avustuskäytäntöön. Avustuksen saajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään siten, että tilintarkastajan raportti vaaditaan jatkossa vain silloin, kun avustusta on käytetty vähintään 300 000 euroa.

Avustuksen saajan raportointivelvollisuutta valtionapuviranomaiselle on kevennetty myös joiltakin muilta osin.

Avustuksen määrästä säädetään jatkossa tarkemmin asetustasolla. Asetuksen luonnokseen on kirjattu myös eräitä sellaisia avustuskäytäntöjä, joista on linjattu tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustusoppaassa.

Asetusuudistus ei muuta sosiaali- ja terveysalan avustuskeskuksen (STEA), avustusasioiden neuvottelukunnan tai jaoston rooleja.

Asetusluonnosta on esitelty järjestöjen edustajille muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan kuulemisessa toukokuussa 2023.

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä ja säätiötä, joilla on tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä. Vuonna 2023 niille myönnettiin yhteensä 373,6 miljoonaa euroa valtionavustuksia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustuskäytänteitä kehitetään tällä hetkellä myös esimerkiksi VM:n valtionavustusten kehittämis- ja digitalisaatiohankkeen puitteissa.

Lue seuraavaksi: