Valtioneuvosto on tänään perjantaina muuttanut koronarokotuksia koskevaa asetusta. Uusi asetus täsmentää aiempaa rokotusjärjestystä.

Asetus tulee voimaan 19.4.2021. Rokotusten alueellinen kohdentaminen on määräaikaista ja voimassa 31.5.2021 saakka.

– Jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) olisi jaettava Suomeen saapuvat Modernan rokotteen toimituserät ja kolmasosa Astra Zenecan rokotteen toimituseristä niille sairaanhoitopiireille, joissa todennettuja tartuntoja on ollut vähintään 100/100 000 asukasta kohti rokotteiden toimituserän jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana. Rokotteita jaetaan näiden sairaanhoitopiirien kesken siten, että rokotemäärissä otetaan huomioon alueen väestömäärän lisäksi yhtä suurella painotuksella rokotteiden jakamista edeltäneiden 14 päivän aikana alueella todennettujen tartuntojen ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrät, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö STM tiedotteessaan.

– Lisäksi alueellinen kohdentaminen edellyttää, että riskiryhmillä ja yli 70-vuotiailla henkilöillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos. Kohdentaminen ei saa estää tai viivästyttää henkilöä saamasta rokotussuojan muodostumiseen tarvittavaa tehosterokotetta, ministeriö jatkaa.

Uusi rokotusasetus: Näin edetään ikäryhmittäin

Rokotteen haluavat suomalaiset rokotetaan ikäryhmittäin sen jälkeen, kun riskiryhmät, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitava henkilökunta sekä iäkkäät henkilöt on rokotettu, STM kertoo.

– Rokotukset toteutetaan iän mukaan alenevassa rokotusjärjestyksessä: 60-69-vuotiaat, 50-59-vuotiaat, 40-49-vuotiaat, 30-39-vuotiaat ja 16-29-vuotiaat, STM kertoo.

Asetus myös laajentaa rokotteita antavien joukkoa.

– Rokotuksen voi jatkossa antaa pistoksena myös hammaslääkäri. Lisäksi sen voi ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena vastedes antaa terveydenhuollon ammattiin eli lääkäriksi, hammaslääkäriksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai kätilöksi opiskeleva henkilö. Edellytyksenä on, että hän on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen. Aiemmin rokotuksen sai antaa vain lääkäri tai rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö, STM kertoo.

LUE MYÖS: